Paměť a dějiny 4/2023 – Totalitarismus

Těžištěm revue Paměť a dějiny 4/2023 jsou dva teoretické články, které se věnují vývoji konceptu totalitarismu a jeho aplikaci v současné politické filozofii a politologii. Další studie, rozhovory a zprávy se pak zabývají jeho konkrétními projevy v současnosti i minulosti.

Číslo otevírá text Martina Palouše, jehož analýza vývoje pojmu totalitarismus opakovaně vyšla v prestižních zahraničních nakladatelstvích a nyní je publikována v rozšířené a doplněné podobě. Následuje studie Aviezera Tuckera, který reaguje na „popírače totalitarismu“ a ve své polemice důrazně doporučuje se tohoto pojmu nezbavovat. O současných projevech totalitarismu v „Bělorusi“ pohovořil s představitelkou běloruského exilu Kryścinou Šyjanok Petr Hlaváček. Jak se bádá v „archivech KGB“ na Ukrajině pod palbou imperialistického souseda, líčí v rozhovoru s Annou Chlebinou ředitel Resortního státního archivu Bezpečnostní služby Ukrajiny Andrij Kohut a problémy, jimž čelí paměťová organizace Poslední adresa v současném Rusku, popisuje Edita Jiráková.

V dalším článku Ondřej Hladík představuje případ někdejšího lidoveckého ministra, který nepřežil revoluční fázi totalitního režimu v Československu, Petr Hlaváček ve svém druhém příspěvku rozebírá, jak Československo přejalo sovětský narativ katyňského masakru, a rozsáhlá studie Adama Zítka popisuje úsilí běloruských nacionalistů v boji za nezávislost, jež má nezanedbatelnou československou stopu.

Zpravodajská část časopisu přináší referát z podzimní velké konference o ruském imperialismu a také ze setkání věnované kardinálu Beranovi, dále medailonky laureátů Cen Václava Bendy za rok 2023 či pátrání po příbuzných oběti protiokupačních demonstrací ze srpna 1969.

V závěru čísla si můžete přečíst čtyři recenze nejnovější literatury s tematikou historie.

OBSAH ČÍSLA


Paměť a dějiny – čtvrtletník, ročník XVII, 2023/04 | Vydává: Ústav pro studium totalitních režimů České republiky | Šéfredaktor: Jakub Šafránek | Redakce: Marie Bernardová, Ondřej Šanca, Vanda Vicherková, Patrik Virkner | Grafická úprava a sazba: Zuzana Michálková | Layout: Klára Hegerová Poštovní adresa redakce: nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3 | e-mail: jakub.safranek@ustrcr.cz | Redakční rada: Petr Blažek – předseda, Milan Bárta, David Hána, Petr Hlaváček, Jan Cholínský, Eva Janečková, Stanislav Kokoška, Luděk Navara, Petr Placák,  Pavla Plachá, Jaroslav Rokoský, Jan Synek, Jakub Šafránek, Stanislav Škoda, Martin Valenta, Patrik Virkner, Miroslav Vodrážka, David Zámek a Blanka Zubáková

ISSN 1802-8241; Tisk: Unipress, s.r.o., Turnov. Použití materiálů jen se souhlasem redakce. Informace o předplatném: www.ustrcr.cz/cs/pamet-a-dejiny / Evidenční číslo: MK ČR E 18413. Obálka: repro: Arche, 2008, č. 5

Časopis Paměť a dějiny si můžete zakoupit ve vybraných knihkupectvích nebo na stránkách knihkupectví Kosmas.