Paměť a dějiny 2/2023 – 55 let od okupace

Hlavním tématem druhého letošního čísla revue Paměť a dějiny je 55. výročí osudových událostí roku 1968 a zejména srpnové okupace Československa. Číslo otevírá článek o málo známém únosu funkcionářů ministerstva vnitra do NDR, kde byli podrobeni dlouhým a tvrdým výslechům. V těch sice unesení obstáli, ale zpátky ve vlasti je čekala neradostná budoucnost. Na své pevné postoje nejen z roku 1968 doplatil i vojenský reformátor Václav Prchlík nebo plzeňští vojenští zpravodajci, jejichž osudy v čísle také najdete. Neradostný konec mělo i oživení branného a bezpečnostního výboru Národního shromáždění, jehož krátkodobé vzepětí během pražského jara popisuje další studie. Článek o Díle katolické obnovy v roce 1968 doplňuje velká fotogalerie, silné snímky doprovází také rozhovor s občanem někdejšího západního Německa Wolfgangem Stadlerem, který byl během invaze v Praze svědkem osobní odvahy Čechoslováků tváří v tvář okupantům.

Vedle textů vracejících se k roku 1968 si v tomto čísle Paměti a dějin můžete přečíst také o dalších zajímavých tématech. Libor Svoboda v rozhovoru na příkladu bývalého ministra vnitra Vratislava Vajnara přesvědčivě dokládá, proč nesli komunističtí politici odpovědnost za úmrtí na hranicích. Souzen kvůli tomu měl být i Lubomír Štrougal, někdejší ministr vnitra, jehož kariéru v tomto resortu rozebírá další článek. Poslední studie tohoto čísla líčí dramatický odboj Miroslava Havlíčka, jehož boj proti komunistické totalitě nelze označit jiným slovem než nešťastný.

HLAVNÍ TÉMA – 55 LET OD ODKUPACE

ČLÁNKY A STUDIE

ROZHOVOR

TŘETÍ ODBOJ

UDÁLOSTI A ZPRÁVY

RECENZE

  • Adam Havlík: Simona BINKO, Marie FIŘTOVÁ, Jitka ŠKOPOVÁ (eds.) – Přivedli svět domů. Binkovi a Josef Gočár

Paměť a dějiny – čtvrtletník, ročník XVII, 2023/02 | Vydává: Ústav pro studium totalitních režimů České republiky | Šéfredaktor: Jakub Šafránek | Redakce: Jana Kudělková, Ondřej Šanca, Patrik Virkner | Grafická úprava a sazba: Zuzana Michálková | Layout: Klára Hegerová Poštovní adresa redakce: nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3 | e-mail: jakub.safranek@ustrcr.cz | Redakční rada: Petr Blažek – předseda, Milan Bárta, David Hána, Petr Hlaváček, Jan Cholínský, Eva Janečková, Stanislav Kokoška, Luděk Navara, Petr Placák,  Pavla Plachá, Jaroslav Rokoský, Jan Synek, Jakub Šafránek, Stanislav Škoda, Martin Valenta, Patrik Virkner, Miroslav Vodrážka, David Zámek a Blanka Zubáková

ISSN 1802-8241; Tisk: Unipress, s.r.o., Turnov. Použití materiálů jen se souhlasem redakce. Informace o předplatném: www.ustrcr.cz/cs/pamet-a-dejiny
Evidenční číslo: MK ČR E 18413. Obálka: Jeden z okupačních tanků na plzeňském náměstí Republiky (foto: AmP / Ladislav Šíp).


Časopis Paměť a dějiny si můžete zakoupit ve vybraných knihkupectvích nebo na stránkách knihkupectví Kosmas.