Nabídka nepotřebného majetku

Ústav pro studium totalitních režimů momentálně nenabízí nepotřebný majetek