Nabídka nepotřebného majetku

Ústav deklaruje nabídku k využití nepotřebného majetku u ostatních organizačních složek státu, definovaných ve smyslu § 3 odst. 1 a § 4 odst. 1 zákona.

Specifikace majetku je uvedena v Příloze č. 1 a 2. Veškerý majetek v obou soupisech je nefunkční, poškozený, neopravitelný přiměřeným nákladem. Díly některých věcí byly využity k opravám novějšího majetku.

Bližší informace o nabízeném majetku podá Dagmar Vosáhlová, tel.: +420 724 182 536, e-mail: dagmar.vosahlova@ustrcr.cz

Příloha č. 1, příloha č. 2.