30. DUBNA


● 1942: † Arnošt Mikš

voják, účastník zahraničního protinacistického odboje, příslušník výsadku Zinc, poručík

foto Wikipedia – Viktor Winkler

Arnošt Mikš se narodil 27. července 1913 v Janově u Rakovníka. Po okupaci odchází přes Slovensko, Maďarsko, Jugoslávii a Turecko do Francie, kde vstupuje do československé zahraniční armády. Účastní se bojů o Francii, ale po její porážce je evakuován do Velké Británie. Zde je vybrán do výcviku pro plnění zvláštních úkolů, projde mnoha kurzy a školeními a je zařazen do paradesantního výsadku Zinc. K vysazení této tříčlenné skupiny ve složení Mikš, Pechal a Gerik došlo 28. března 1942, bohužel omylem až u slovenské obce Gbely. Skupina byla proto rozpuštěna, Mikš se přesouvá do Čech a s pomocí bratra Františka, jenž je četnickým strážmistrem v Táboře, získává nové doklady. Poté odchází do Prahy a spolu s pomocníkem Josefem Kusým se 30. dubna 1942 pokouší vyzvednout ukrytý operační materiál skupin Bioscop a Bivouac u obce Požáry na Křivoklátsku. Prostor je ale střežen četnictvem. Při přestřelce Mikš jednoho četníka zatřelil a druhého těžce zranil, nicméně sám raněný spáchal na místě sebevraždu. Bylo mu pouhých 28 let. V odvetě popravili Němci na kobyliské střelnici oba jeho bratry Františka a Antonína a pomocníka Josefa Kusého. Po skončené válce byl v roce 1945 vyznamenán Československým válečným křížem 1939. Místo skonu Arnošta Mikše připomíná od roku 1946 u obce Požáry pomník.