5. DUBNA


● 1945: Košický vládní program

čs. vládní program pro období po skončení války, který obsahoval například omezení politické soutěže a stranického spektra či zahraničně-politickou orientaci na Sovětský svaz

Tématem poválečné politické situace v Československu se zabývají mj. historici

Jaroslav Rokoský, email: jaroslav.rokosky@ustrcr.cz
Jan Cholínský, email: jan.cholinsky@ustrcr.cz

Související: