11. DUBNA


● 2023: † Dana Němcová

signatářka Charty 77, členka VONS a politická vězeňkyně

foto archiv Paměť národa

Vystudovaná psycholožka Dana Němcová byla výraznou osobností československého disentu, jedna z prvních signatářek Charty 77 a spoluzakladatelka Výboru na ochranu nespravedlivě stíhaných (VONS). V ochraně lidských práv pokračovala i po roce 1989. Narodila se 14. ledna 1934 v severočeském Mostě jako Dana Valtrová do učitelské rodiny. Dětství prožila v Chomutově a Novém Městě nad Metují. Vystudovala gymnázium v Chomutově a poté psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V roce 1955 se provdala za psychologa a filozofa Jiřího Němce, s nímž měla sedm dětí. Byt Němcových v Ječné ulici v Praze byl v časech normalizace jedním z center disentu a undergroundu. Dana Němcová byla jednou z prvních signatářek Charty 77, v níž později vykonávala i funkci mluvčí (1989). Byla též členkou Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných, za což byla v roce 1979 šest měsíců vězněna. V letech 1990-1992 působila jako poslankyně Federálního shromáždění. Stala se předsedkyní Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové, poté dlouho působila jako členka její správní rady. „Vždycky mi šlo o bližní, kteří trpěli nějakou křivdou, k nimž osud nebyl dost laskavý. Proto jsem se zajímala o lidská práva ve VONS anebo třeba později o uprchlíky. Vždy jsem měla ráda činnosti, které dávaly lidi dohromady. Občanská společnost byla moje parketa,“ uvedla ve svých knižních pamětech. V roce 1998 bylo Daně Němcové uděleno státní vyznamenání Za zásluhy I. stupně, v roce 2013 obdržela Cenu Paměti národa a v roce 2021 získala čestné občanství města Prahy. Zemřela v kruhu své rodiny 11. dubna 2023 v Praze.

Související: