Dana Němcová: „Děj se co děj, nemáte se čeho bát…“ (ed. Jan Horník)

Psycholožka Dana Němcová (*1934) patří k významným osobnostem poválečné české společnosti. Svými myšlenkami, postoji a charakterem ovlivnila velké množství významných osobností – jako přední představitelka českého disentu let sedmdesátých a osmdesátých a členka Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných, po roce 1989 pak jako poslankyně a charitativní pracovnice, věnující se pomoci druhým zejména ve Výboru dobré vůle – Nadaci Olgy Havlové. Během posledních třiceti let poskytla řadu rozhovorů, včetně vzpomínek rozhlasových. Její memoáry jsou cennou součástí české národní paměti. Kniha vychází z dochovaných rozhovorů, výpovědi z nich pečlivě spojuje a vytváří z nich tak souvislé svědectví o ní i o více než šedesáti letech českého kulturního, společenského a veřejného života. Cennou součástí knihy je její bohatý fotografický doprovod. Editorem textu svazku, vycházejícího v koedici s nakladatelstvím Torst, je Jan Horník.

ÚSTR – Torst, Praha 2021, 1. vydání, brož., 224 s., ISBN 978-80-7215-689-4 (Torst), ISBN 978-80-88292-89-0 (ÚSTR)

Knihu „Děj se co děj, nemáte se čeho bát“ si můžete zakoupit ve vybraných knihkupectvích nebo prostřednictvím internetu na stránkách knihkupectví Kosmas.cz.

Prezentace knihy

Prezentace knihy proběhla 6. prosince 2021 v Knihovně Václava Havla v Praze. S Danou Němcovou a editorem knihy Janem Horníkem (ÚSTR) hovořil Jáchym Topol. Večer uváděl Jan Šulc.