Manifestace na Václavském náměstí v Praze 3. července 1942

V sobotu 3. července 1942 se na Václavském náměstí v Praze konala manifestace, která byla největším veřejným shromážděním v protektorátu Čechy a Morava po atentátu na zastupujícího říšského protektora SS-Obergruppenführera Reinharda Heydricha. Manifestace se vedle členů protektorátní vlády a starostů řady českých a moravských měst zúčastnil také státní prezident dr. Emil Hácha. Shromáždění zahájil v 19 hodin předseda protektorátní vlády Jaroslav Krejčí. Po jeho proslovu se ujal slova hlavní řečník manifestace – ministr školství a lidové osvěty Emanuel Moravec. Na začátku svého projevu oznámil přítomným, že zastupující říšský protektor SS-Oberstgruppenführer Kurt Daluege rozhodl o zrušení stanného práva v protektorátu, což bylo bouřlivě uvítáno. Moravec dále ostře napadl vedoucí činitele londýnské emigrace, představitele antihitlerovské koalice a vytýčil svůj program aktivní spolupráce s Velkoněmeckou říší. Na závěr manifestace zazpíval soubor Národního divadla státní hymnu. Manifestace se zúčastnilo asi 200 000 občanů a je považována za jednu z největších demonstrací, které se v novodobých dějinách na Václavském náměstí uskutečnily.

Manifestace na Václavském náměstí v Praze 3. července 1942 Manifestace na Václavském náměstí v Praze 3. července 1942 - projev Emanuela Moravce

Projevy zveřejněné v protektorátních novinách

  • Slib národa u pomníku sv. Václava. Stále myslit na osud národa a na sílu Velkoněmecké říše, jejíž ruka znovu nám byla podána. Projevy předsedy vlády dr. Krejčího a ministra Emanuela Moravce. Národní politika, ročník LX., číslo 182, Praha, pondělí 5. července 1942, 1. strana. (JPG 1232 kB)
  • Slib národa u pomníku sv. Václava. Pokračování z první strany. Národní politika, ročník LX., číslo 182, Praha, pondělí 5. července 1942, 2. strana. (JPG 1430 kB)