Manifestace v Táboře 20. června 1942

V sobotu 20. června 1942, tedy dva dny po hrdinné smrti sedmi parašutistů v kostele sv. Cyrila a Metodějě, se v jihočeském Táboře konala jedna z mnoha veřejných manifestací, jež měly demonstrativně odsoudit atentát na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Manifestace měla podobnou formu jako shromáždění v Praze na Staroměstském náměstí 2. června – nevystupovali zde představitelé nacistické okupační správy, ale výhradně čeští politikové. Nacisté tak chtěli zejména pro mezinárodní veřejnost navodit dojem, že manifestace jsou spontánními akcemi českého národa. Shromáždění předcházel koncert hudby vládního vojska. Vlastní manifestace byla zahájena v 18 hodin vystoupením místního činitele ing. Androníka, poté ke shromáždění promluvil předseda protektorátní vlády Jaroslav Krejčí. Následoval manifest prezidenta Emila Háchy, který v zastoupení přečetl člen činohry Národního divadla Jiří Dohnal, jenž po roce 1945 patřil k velice angažovaným komunistickým umělcům. Po něm promluvil ministr zemědělství a lesnictví Adolf Hrubý a manifestaci uzavřel ministr školství a lidové osvěty Emanuel Moravec. Manifestace se zúčastnilo asi 30 000 lidí.

Projevy zveřejněné v protektorátních novinách