Paměť a dějiny 1/2022 – Nuceně nasazení za polárním kruhem

První číslo revue Paměť a dějiny v roce 2022 se zabývá různými aspekty české zkušenosti s nacistickou okupací. V každé z tematických sekcí – okupace, odboj, osvobození – přináší materiály, které otevírají pozapomenutá nebo málo známá témata. K osmdesátému výročí heydrichiády se vrací článkem o poměrech, které vládly na statku vdovy po zastupujícím říšském protektorovi Reinhardu Heydrichovi v Panenských Břežanech. Až na daleký norský sever sleduje dva tisíce Čechů, kteří zde byli za války nuceně nasazeni. Publikuje nově objevené fotografie, které dokumentují zastřelení jednoho z Romů, již utekli spolu se dnes proslulým „černým partyzánem“ Josefem Serinkem z cikánského tábora v Letech. S později slavným cestovatelem Miroslavem Zikmundem se vydá na jeho vůbec první cestu – s transportem českých vězňů z osvobozeného nacistického koncentračního tábora Flossenbürg do Tábora. Z aktuálních témat pak reflektuje neúspěšný pokus o soudní rehabilitaci generála Jana Syrového, jenž byl po válce odsouzen za smyšlenou kolaboraci.

Obsah

Editorial

Kauza

Okupace

Odboj

Osvobození

Rozhovor

Objektivem

Událost

Ohlasy

Výstava

Recenze

  • Marta Edith Holečková: Obonete S. UBAM – Náš černobílý svět. České rozhovory o afrických kořenech a splněných snech
  • Michal Pehr: Miroslav NOVÁK – Pražské jaro 1968. Přerušená revoluce?

Paměť a dějiny – čtvrtletník, ročník XVI, 2022/01 | Vydává: Ústav pro studium totalitních režimů České republiky | Šéfredaktor: Petr Zídek | Redakce: Ondřej Šanca, Patrik Virkner | Grafická úprava a sazba: Zuzana Michálková | Poštovní adresa redakce: nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3 | e-mail: pad@ustrcr.cz | Redakční rada: Milan Bárta – předseda, Matěj Bílý, Hana Bortlová-Vondráková, Martin Groman, Jakub Jareš, Pavel Kosatík, Blanka Mouralová, Pavla Plachá, Ondrej Podolec, Martin Tichý, Patrik Virkner, Petr Zídek | Náklad: 1500 výtisků – ISSN 1802-8241 | Tisk: UNIPRESS s.r.o. | Použití materiálů jen se souhlasem redakce | Informace o předplatném: www.ustrcr.cz/uvod/pamet-a-dejiny-info/ | Evidenční číslo: MK ČR E 18413 | Foto na obálce: Čech Jaroslav Malý, jenž byl za druhé světové války nuceně nasazen v Norsku, na cestě na dovolenou z Narviku do Osla (1943). K tématu na straně 37. Foto: Jaroslav Malý, v archivu rodiny, Praha |

Časopis Paměť a dějiny si můžete zakoupit ve vybraných knihkupectvích nebo na stránkách knihkupectví Kosmas. Doporučená cena časopisu je 75 Kč.