Paměť a dějiny 4/2021

Revue Paměť a dějiny v čísle 4/2021 otevírá doposud neprobádané téma zahraničních pracovníků v letech 1945–1989. Jednotlivé články, které popisují zaměstnávání Poláků, Kubánců, Vietnamců, Jugoslávců a dalších národností, ukazují, že zejména v normalizačních letech u nás pracovaly desetitisíce „gastarbeitrů“. Mnohá průmyslová odvětví by se bez nich neobešla, stejně jako dnes. A třeba Vietnamci byli na rozdíl od místních schopni hájit svá práva i stávkami. V dalších materiálech revue přináší portrét britského politika Alfreda Duffa Coopera, jenž v říjnu 2021 posmrtně obdržel nejvyšší české státní vyznamenání, a analyzuje proces sesazování Ludvíka Svobody z funkce prezidenta v roce 1975. Věnuje se i dvěma nepotrestaným vraždám z let 1944–1945.

Obsah

Editorial

Osud

Kauza

Gastarbeitři v Československu 1945–1989

Studie a články

V paměti

Recenze

  • Marta Edith Holečková: Hana BORTLOVÁ-VONDRÁKOVÁ (ed.) – Španělská vesnice. Reflexe ciziny ve vzpomínkách odborníků na hispánský svět
  • Jaromír Mrňka: Mark CORNWALL – Čertova zeď. Život a smrt Heinze Ruthy
  • Petr Zídek: Václav HAVEL – Někam jsem to ukryl. Zápisky 77

Paměť a dějiny – čtvrtletník, ročník XV, 2021/04 | Vydává: Ústav pro studium totalitních režimů České republiky | Šéfredaktor: Petr Zídek | Redakce: Jana Kudělková, Patrik Virkner | Grafická úprava a sazba: Zuzana Michálková | Poštovní adresa redakce: nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3 | e-mail: pad@ustrcr.cz | Redakční rada: Blanka Mouralová – předsedkyně, Milan Bárta, Matěj Bílý, Hana Bortlová-Vondráková, Martin Groman, Jakub Jareš, Pavel Kosatík, Pavla Plachá, Ondrej Podolec, Martin Tichý, Patrik Virkner, Petr Zídek | Náklad: 1500 výtisků – ISSN 1802-8241 | Tisk: UNIPRESS s.r.o. | Použití materiálů jen se souhlasem redakce | Informace o předplatném: www.ustrcr.cz/uvod/pamet-a-dejiny-info/ | Evidenční číslo: MK ČR E 18413 | Foto na obálce: Vietnamské dělnice Nguyen Thi Lan (vpravo) a Ngueyen Thi Xuan při obsluze automatické linky Autobal v čokoládovně Zora Olomouc, březen 1982. Foto: ČTK / Vladislav Galgonek |

Časopis Paměť a dějiny si můžete zakoupit ve vybraných knihkupectvích nebo na stránkách knihkupectví Kosmas. Doporučená cena časopisu je 75 Kč.