1956. Iluze tání

Mezi únorem a listopadem roku 1956 nastal ve střední Evropě podřízené SSSR přelom, který je obecně označován jako „tání“. XX. sjezd KSSS nejprve prohlásil Stalina za zločince, označil „kult osobnosti“ za deformaci systému a poté funkcionáři této strany zjišťovali, jak na tyto kroky zareagují vazalské země, mezi něž patřily Polsko, Maďarsko, Československo a NDR. Publikace představuje klíčové události roku 1956, jež se v této části Evropy odehrály. Obsahuje vybrané citáty z dobových pramenů pocházejících ze všech čtyř zemí. Mezinárodní kolektiv autorů se soustředil na shromáždění svědectví charakteristických pro postoj jednotlivých státních mocí, ale i aktivních představitelů veřejného života vystupujících proti aktivitám Sovětů či jejich spolupracovníků. Snažili se tak odpovědět na otázku: Co se událo v roce, který sice vešel do dějin jako zásadní přelom, ale jehož závěr v ničem nepřipomínal všeobecné politické tání?

Publikace je volně ke stažení zde.

Koncepce: Zbigniew Gluza

Partneři projektu: Ústav pro studium totalitních režimů, Közép-európai Egyetem / Central European University, Open Society Archives, Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur

Projekt byl realizován s finanční podporou Evropské komise v rámci programu „Evropa pro občany” Evropské unie.

Ośrodek KARTA, Varšava 2017, 1. vydání, 72 s., ISBN 978-83-64476-99-0