Karel Kaplan: Protistátní bezpečnost

Kronika vzniku a počátků StB nabízí detailní pohled na poválečnou éru, během které si KSČ budovala pozice v bezpečnostních složkách, až je zcela podřídila vlastním zájmům. Komunisté vytvářeli v letech 1945 až 1948 sítě agentů, informátorů a tajných členů KSČ v ostatních stranách Národní fronty s cílem je ovládnout a získat v zemi absolutní moc. Podařilo se jim to v únoru 1948, a zápas o Bezpečnost byl dokonce jedním s rozhodujících motivů vládní krize, která státnímu převratu tehdy předcházela. Z dlouho utajovaných archivních materiálů vytvořil historik Karel Kaplan mozaiku dosud neznámých faktů o pozadí fungování StB a stěžejních událostech té doby. Publikaci z velké části tvoří unikátní přepisy rozhovorů mezi jednotlivými aktéry tehdejšího dění, záznamy z vyšetřovacích protokolů a další dokumentace. O Státní bezpečnosti již bylo zveřejněno mnoho poznatků, o zločinech StB podaly svědectví její oběti, dosud však zůstávala stranou svědectví, která o své práci a o poměrech v StB vydávali sami její příslušníci, tedy lidé, kteří se na její zločinné činnosti nejvíce podíleli. Právě tyto autentické dokumenty jsou v knize hojně zastoupeny.

Plus, Praha 2015, 1. vydání, 496 str. ISBN: 978-80-259-0364-3

Knihu Protistátní bezpečnost si můžete zakoupit prostřednictvím internetu na stránkách knihkupectví Kosmas.cz.