Krzysztof Wittels (ed.): Přes hranici. Poláci–Češi ve 20. století na stránkách „Karty“

Publikace reflektuje různé podoby česko-polských kontaktů ve 20. století, jak je zachytil polský časopis Karta. V úvodu se připomíná, že název časopisu Karta byl přímo inspirován Chartou 77. Publikace vznikla v rámci projektu „Obraz polsko-českých vztahů v čtvrtletníku «Karta»”, který byl realizován v rámci veřejného úkolu „Česko-polské fórum pro sbližování společenství, prohloubení spolupráce a dobrého sousedství 2016”, priorita „Sousedé po 1050 let. Výzkum a popularizace dějin, pronikání kultur a česko-polské spolupráce během století”, který byl finančně podpořen Ministerstvem zahraničních věcí PR.

Ośrodek KARTA, Varšava 2016, 1. vydání, 409 str. ISBN: 978-83-64476-77-8

Koordinace projektu a redakce: Krzysztof Wittels

Spolupráce: Hanna Antos, Alicja Wancerz-Gluza

Partneři projektu: Ústav pro studium totalitních režimů, Občanské sdružení PANT