Katalogy výstav

Pod křídly Sokola

Pod křídly Sokola

Katalog (v češtině a angličtině) mapuje nejdůležitější milníky sokolské historie a představuje i stejnojmennou výstavu.

Králové Šumavy / Die Könige des Böhmerwaldes

Králové Šumavy / Die Könige des Böhmerwaldes

Výstava kromě osudů některých kurýrů a převaděčů reflektuje také změny šumavské krajiny a osídlení, které souvisely jednak s poválečnými událostmi, jednak s politickým uspořádáním po únorovém převratu v roce 1948.

Česká společnost od Mnichova k válce

Česká společnost od Mnichova k válce

Výstava k 70. výročí okupace Česko-Slovenska 15. března 1939 aneb Česká společnost od Mnichova k válce vznikla ve spolupráci Městské části Praha 6 s Ústavem pro studium totalitních režimů, občanským sdružením Post Bellum a Českým rozhlasem Rádio Česko.

Zkouška odvahy. Příběhy nezletilých politických vězňů padesátých let

Zkouška odvahy. Příběhy nezletilých politických vězňů padesátých let

Oddělení výstav a vzdělávání připravilo na závěr roku pamětnickou výstavu, tematicky zaměřenou na politickou perzekuci mladistvých v prvních letech režimu. Téma, jemuž historickou obcí dosud nebyla věnována větší pozornost, mapuje osudy a odbojovou činnost čtyř skupin, založených v období 1948–1949 a zahrnujících ponejvíce skauty, Sokoly a příslušníky režimem pronásledovaných rodin – živnostníky a zemědělce.

Aby se to už neopakovalo

Aby se to už neopakovalo

Katalog s obrazovou přílohou k výstavě o dějinách K 231 – Sdružení bývalých politických vězňů, který byl jedním z významných projevů oživení občanské společnosti v roce 1968.