Pod křídly Sokola

Dne 16. února 2012 uplynulo přesně 150 let od okamžiku, kdy vznikla Tělocvičná jednota pražská. Nikdo z účastníků ustavující schůze nemohl tušit, že byl právě položen základ nejvýznamnější spolkové organizace v našich dějinách. Záhy začala používat název Sokol a nastoupila dlouhou cestu lemovanou všemi historickými milníky, které od roku 1862 potkaly české země. Výstava, do níž vstupujete, je poctou všem významným i bezejmenným sokolům a sokolkám, kteří v časech dobrých i zlých spojili své životy s osudem naší vlasti. Katalog (v češtině a angličtině) mapuje nejdůležitější milníky sokolské historie a představuje i stejnojmennou výstavu.

ÚSTR, Vojenský historický ústav, Praha 2012, 1. vydání, brož., ISBN 978-80-87211-63-2 (ÚSTR)