Na frontě studené války – Československo 1948–1956

Výstava je věnována tisícům neznámých spoluobčanů, kteří se po únoru 1948 rozhodli ze zahraničí aktivně bojovat proti komunistické moci v Československu. Na hranici mezi Východem a Západem probíhaly v letech 19481956 dramatické střety studené války. Tajné operace exilových zpravodajských skupin jsou v současnosti prakticky zapomenuté. Dnes hledáme jejich význam pro vývoj naší země i pro tradice boje za svobodu a demokracii.

Základní tematické okruhy výstavy:

  • Vznik, vývoj, struktura zahraničního zpravodajského odboje, jeho organizátoři, cíle a výsledky.
  • Různé formy přechodů hranic kurýrů a technická i operativní opatření proti nim.
  • Osobnosti z řad kurýrů a jejich technické vybavení.
  • Konkrétní případy perzekuce obyvatel Československa, kteří se na činnosti kurýrů podíleli.
  • Struktury bezpečnostního aparátu StB, SNB a PS, které stály proti zahraničnímu odboji.
  • Dobová propaganda a reakce režimu.

Více informací o výstavě naleznete zde.

ÚSTR, Praha 2009, 1. vydání, brož., 120 s., ISBN 978-80-87211-14-4

Katalog k výstavě je volně ke stažení zde.