Výstava „Na frontě studené války – Československo 1948-1956“

Výstava je věnována tisícům neznámých spoluobčanů, kteří se po únoru 1948 rozhodli ze zahraničí aktivně bojovat proti komunistické moci v Československu. Na hranici mezi Východem a Západem probíhaly v letech 1948-1956 dramatické střety studené války. Tajné operace exilových zpravodajských skupin jsou v současnosti prakticky zapomenuté. Dnes hledáme jejich význam pro vývoj naší země i pro tradice boje za svobodu a demokracii. Pozvánka na zahájení výstavy Na frontě studené války (Muzea hl.m. Prahy, 24.2.2009)Základní tematické okruhy výstavy:

  • Vznik, vývoj, struktura zahraničního zpravodajského odboje, jeho organizátoři, cíle a výsledky.
  • Různé formy přechodů hranic kurýrů a technická i operativní opatření proti nim.
  • Osobnosti z řad kurýrů a jejich technické vybavení.
  • Konkrétní případy perzekuce obyvatel Československa, kteří se na činnosti kurýrů podíleli.
  • Struktury bezpečnostního aparátu StB, SNB a PS, které stály proti zahraničnímu odboji.
  • Dobová propaganda a reakce režimu.

Vernisáže výstavy


Vernisáž výstavy – Příbram, Památník Vojna, 17. 9. 2009

Památník Vojna u Příbrami, jenž je součástí Hornického muzea v Příbrami hostí výstavu Ústavu pro studium totalitních režimů „Na Frontě studené války“. Ve čtvrtek 17. září byla výstava slavnostně zahájena ředitelem hornického muzea Josefem Velflem, 1. náměstkem Ústavu pro studium totalitních režimů Miroslavem Lehkým a historikem Vojenského historického ústavu Prokopem Tomkem.


Vernisáž výstavy – Muzea hl.m. Prahy, 24. 2. 2009

Ředitelka Muzea hlavního města Prahy Zuzana Strnadová spolu s ředitelem Ústavu pro studium totalitních režimů Pavlem Žáčkem a autorem výstavy Prokopem Tomkem představili 24. února 2009 výstavu Na frontě studené války, která byla k vidění v historické budově Muzea hlavního města Prahy do 3. května 2009. Výstava se konala pod záštitou starosty Městské části Praha 1 Ing. Petra Hejmy a starosty Městské části Praha 8 Josefa Noska.

Fotografie z vernisáže, tiskové konference a instalace výstavy