Jan Šícha (ed.): s (ne)lidskou tváří?! 1938–1989

Vizuální publikace, která zpřítomňuje dobu nesvobody. Kniha obsahuje výběr reprodukcí uměleckých děl z let 1938-1989 a jejich kunsthistorickou interpretaci. Z naprosté většiny jsou reprodukována díla, která ve své době nebyla výrazem oficiální kulturní politiky státu. Další rovinou výpovědi jsou dobové dokumenty, zejména plakáty a fotografie od Dagmar Hochové, Pavla Štecha a Zdeňka Tmeje. Čas nesvobody kniha dále zachycuje v dobových textech, od básnických až po politické. Pro uměleckou tvorbu byla v době nesvobody nejpříznivější šedesátá léta. Těm je věnována zvláštní pozornost.

Kniha vyšla také v německém jazyce pod názvem mit (un-)menschlichem Antlitz?! 1938–1989 a anglickém jazyce pod názvem with an (in)human face?! 1938–1989.

Národní galerie – ÚSTR, Praha 2018, 1. vydání, brož., 256 s., ISBN 978-80-7035-706-4 (NG, česky), ISBN 978-80-88292-19-7 (ÚSTR, česky), ISBN 978-80-7035-708-8 (NG, německy), ISBN 978-80-88292-21-0 (ÚSTR, německy), ISBN 978-80-7035-707-1 (NG, anglicky), ISBN 978-80-88292-20-3 (ÚSTR, anglicky)

Knihu s (ne)lidskou tváří?! 1938–1989 si můžete zakoupit ve vybraných knihkupectvích nebo prostřednictvím internetu na stránkách knihkupectví Kosmas.cz.