Vít Poláček: „Abychom nebyli čtyřicátí na světě.“ Československý státem řízený doping a jeho prameny

V roce 1983 vydala vláda ČSSR „Opatření pro zkvalitnění čs. státní reprezentace“, ve kterém pověřila ministra zdravotnictví podporou výzkumu a kontrolou podpůrných prostředků. Tím se do té doby pololegální a utajený systém dopování sportovců v ČSSR, na kterém participovali funkcionáři i lékaři, dostal pod přímé řízení státu, konkrétně ministerstva zdravotnictví. Od roku 1985 potom za systém státem řízeného dopingu zodpovídal Ústav národního zdraví pro vrcholový sport. Edice dokumentů ilustruje genezi a vývoj tohoto systému od roku 1972 až do jeho zániku v roce 1989. Doplněná je úvodní studií, která československá specifika zasazuje do dobového mezinárodního i politického kontextu a ve stručnosti popisuje nejen fungování státem řízeného systému podávání dopingu sportovcům, ale i jeho problémy.

Nakladatelství Lidové noviny, ÚSTR, Praha, 2023, 1. vydání, brož., 716s., ISBN 978-80-7422-686-1 (NLN), 978-80-7516-0102-2 (ÚSTR)

Knihu „Abychom nebyli čtyřicátí na světě“ si můžete zakoupit ve vybraných knihkupectvích nebo prostřednictvím internetu na stránkách knihkupectví Kosmas.