Uvedli jsme knihu o represích české menšiny v Ukrajině 1937-38(20. 3. 2024) – Za účasti hlavních editorů proběhla v úterý 19. března 2024 v pražské Literární kavárně Academia oficiální (česká) prezentace nové knihy Velký teror na Ukrajině 1937-38: represe české menšiny, která je společným dílem historiků z Česka a Ukrajiny – Jana Dvořáka a Anny Chlebiny z Ústavu pro studium totalitních režimů a Andrije Kohuta a Anny Morhuny z ukrajinského Resortního státního archivu SBU.

Sborník dokumentů represivních orgánů Sovětského svazu připomíná tragédii české menšiny během Velkého teroru na sovětské Ukrajině v letech 1937–1938. Obsahuje celkem 100 dokumentů NKVD, které ukazují podobu sovětského státního teroru uplatňovaného proti Čechům. Ti byli ve vykonstruovaných procesech nejčastěji obviňováni z členství v neexistujících nacionalistických kontrarevolučních organizacích, ve skutečnosti se však „provinili“ pouze svou národností.

Sborník, který vydal Ústav pro studium totalitních režimů spolu s Nakladatelstvím Academia, je výsledkem několikaleté intenzivní česko-ukrajinské spolupráce, která započala v roce 2008 podpisem rámcové smlouvy o spolupráci mezi Ústavem pro studium totalitních režimů v České republice (ÚSTR) a Resortním státním archivem SBU na Ukrajině (HDA SBU). Již tehdy se objevila iniciativa připravit sborník, ovšem cesta k jeho realizaci byla dlouhá a nelehká. Práci na sborníku ovlivnily nejen časté změny ve vedení obou institucí, ale od roku 2014 i dramatické politické události na Ukrajině. Nečekanou a největší komplikaci při dokončování sborníku pak přinesla především ruská agrese na Ukrajinu zahájená v únoru 2022. Od té doby probíhaly práce na ukrajinské straně ve zcela nestandardních podmínkách a jen díky osobnímu a mimořádnému nasazení kolegů z HDA SBU se ji podařilo dílo dokončit.Zpracoval (text a foto) MARTIN VACEK

Související: