ÚSTR uzavřel memorandum o spolupráci s Galerií Smečky


(26. 4. 2024) – Ve čtvrtek 25. dubna bylo v Galerii Smečky slavnostně podepsáno Memorandum o spolupráci Ústavu pro studium totalitních režimů (ÚSTR) a Nadačního fondu Galerie Smečky. Obě organizace hodlají od jara letošního roku blíže spolupracovat v rámci podpory edukačních programů určených široké veřejnosti, mládeži, seniorům, a to formou společné organizace tematických výstav či vzdělávacích aktivit s přímou účastí ÚSTR. Daných cílů hodlají dosáhnout například prostřednictvím vzájemné výměny informací, proaktivní komunikací a identifikací příležitostí ke spolupráci, reciprocitou, koordinací vzdělávacích aktivit a v neposlední řadě pak také sdílením know-how či zkušeností a příkladů dobré praxe.

Memorandum podepsali Ladislav Kudrna, ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů a Martin Píša, předseda správní rady Nadačního fondu Galerie Smečky. „Propojení s Galerií Smečky vnímám jako jedinečnou možnost maximálního využití kapacit obou institucí. Ústav pro studium totalitních režimů klade důraz na předkládání nezkresleného obrazu totalitní minulosti, přičemž výsledky našeho bádání prezentujeme též široké veřejnosti. Nová spolupráce pro nás představuje propojení historie a současnosti, vědy a umění,“ uvedl u této příležitosti Ladislav Kudrna a Martin Píša to doplnil: „Rád bych, jako historik, připomněl slavné ‚památkáře‘, jednotku spojenců z 2. světové války, která i za cenu svých životů zachránila umělecké a kulturní poklady před totalitním režimem. Tito muži byli přesvědčeni, že kulturní dědictví je nedílnou součásti historické paměti lidstva. Proto si nesmírně vážím této spolupráce, neboť i já jsem přesvědčen, že umění a historie jsou neoddělitelně spojeny.“

Podpis memoranda proběhl dále za účasti Kamila Nedvědického, 1. náměstka ředitele ÚSTR, Ludvíka Baleky, předsedy představenstva Pražské plynárenské, která vlastní sbírku ve správě Nadačního fondu Galerie Smečky. Slavnostního aktu se účastnili rovněž zástupci ÚSTR a členové Správní rady Galerie Smečky.Zpracovala PETRA JUNGWIRTHOVÁ

Foto ÚSTR / Martin Vacek