Aktuality — archiv

listopad 2019

Ve spolupráci s Českou televizí jsme vydali závěrečný díl volné knižní trilogie Čechoslováci v Gulagu

Ve spolupráci s Českou televizí jsme vydali závěrečný díl volné knižní trilogie Čechoslováci v Gulagu

Kniha představuje dvanáct tragických osudů československých občanů, kteří se ocitli z nejrůznějších důvodů v nemilosrdném soukolí sovětského represivního aparátu nejen v době světového válečného konfliktu, ale i během Stalinova Velkého teroru, nebo byli v poválečném období jako nepohodlní lidé uneseni z Československa. Kniha zároveň připomíná smutná jubilea dvou Čechoslováků, kteří měli podstatnou zásluhu na záchraně tisíců svých spoluobčanů z Gulagu, Heliodora Píky a Jakuba Koutného.

ÚSTR udělil Cenu za svobodu, demokracii a lidská práva

ÚSTR udělil Cenu za svobodu, demokracii a lidská práva

Cenu ÚSTR letos obdrželi ruský opoziční politik a novinář, účastník protinacistického i protikomunistického odboje, chartistka vyhnaná komunistickým režimem z vlasti a bojovník za odškodnění obětí romského holokaustu. Slavnostní ceremoniál se konal ve čtvrtek 21. listopadu 2019 v Senátu Parlamentu České republiky.

Uspořádali jsme koncert k 30. výročí demokratické revoluce

Uspořádali jsme koncert k 30. výročí demokratické revoluce

U příležitosti  30. výročí demokratické revoluce v roce 1989 a Mezinárodního dne studentstva uspořádaly Česká filharmonie a Ústav pro studium totalitních režimů slavnostní koncert. Komponovaný večer hudby a slova se konal 16. listopadu 2019 od 19:30 ve Dvořákově síni Rudolfina v Praze.

Dopište bílá místa naší historie na Wikipedii

Dopište bílá místa naší historie na Wikipedii

U příležitosti 30. výročí sametové revoluce vyhlásily spolek Wikimedia Česká republika a Ústav pro studium totalitních režimů pro veřejnost soutěž Hvězda svobody, jejímž cílem je kvalitně doplnit prázdné stránky české a slovenské minulosti v online encyklopedii Wikipedia.

Vydali jsme Lexikon nejvyšších představitelů československé justice a prokuratury v letech 1948–1989

Vydali jsme Lexikon nejvyšších představitelů československé justice a prokuratury v letech 1948–1989

Kniha přináší základní informace o profesním, společenskopolitickém i osobním životě lidí stojících v čele jejich nejvyšších orgánů justice v letech 1948‒1989. Cílem lexikonu je posloužit odborníkům i zájemcům z řad laické veřejnosti zabývajícím se problematikou komunistické justice a prokuratury, případně se stát odrazovým můstkem k dalšímu biografickému výzkumu.

říjen 2019

Ve spolupráci s nakladatelstvím Karolinum jsme vydali knihu Nervová vlákna diktatury

Ve spolupráci s nakladatelstvím Karolinum jsme vydali knihu Nervová vlákna diktatury

Monografie historiků Matěje Bílého, Mariána Lóžiho a Jakuba Šloufa na základě rozsáhlého výzkumu v regionálních archivech sleduje nastolení, upevnění a proměny diktatury KSČ na příkladu čtyř krajských a osmi okresních stranických organizací na území českých zemí od konce druhé světové války do 2. celostátní konferencí KSČ v červnu 1956, která završila první fázi destalinizace v Československu.

Vyšlo třetí letošní číslo časopisu Paměť a dějiny

Vyšlo třetí letošní číslo časopisu Paměť a dějiny

Proč vyšetřování brutálního policejního násilí na Národní třídě v roce 1989 přineslo tak rozpačité výsledky? Jakou roli hrála v událostech roku ’89 Česká filharmonie? Jak vnímali revoluční dění zaskočení poslanci komunisty ovládaného parlamentu? A jak vypadaly pražské ulice v době, kdy tam odstavovali své trabanty východní Němci prchající na Západ? To vše se dozvíte v nejnovějším čísle Paměti a dějin.