Aktuality — archiv

Zahájili jsme českou verzi projektu Poslední adresa

Zahájili jsme českou verzi projektu Poslední adresa

Označit dům, v němž naposledy bydlel člověk, který zemřel vinou komunistických represí – to je smyslem unikátního projektu Poslední adresa, jehož českou verzi spustil ÚSTR na Den politických vězňů – v úterý 27. června 2017. Mezi prvními objekty, jejichž majitelé souhlasili s umístěním pamětní tabulky, je rezidence švédského velvyslanectví v Praze na Hradčanech. Dříve tu bydlel student Veleslav Wahl, jehož komunisté popravili v roce 1950.

Uctili jsme památku parašutistů padlých v kostele v Resslově ulici

Uctili jsme památku parašutistů padlých v kostele v Resslově ulici

Hrdinství československých parašutistů, kteří zaútočili na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha, si 18. června 2017 připomněl spolu s ostatními také ředitel ÚSTR Zdeněk Hazdra. Před 75 lety, po několika hodinách obléhání, zemřeli v kryptě nebo na empoře a kůru chrámu sv. Cyrila a Metoděje v Resslově ulici Josef Valčík, Adolf Opálka, Josef Bublík, Jan Hrubý, Jaroslav Švarc, Josef Gabčík a Jan Kubiš.

Vyšel první díl edice dokumentů Vatikánský rozhlas 1. Ohlasy perzekuce katolické církve v Československu 1950–1958

Vyšel první díl edice dokumentů Vatikánský rozhlas 1. Ohlasy perzekuce katolické církve v Československu 1950–1958

Jde o výbor z relací uložených v archivu České redakce Vatikánského rozhlasu z let 1950–1958, které se vztahují ke změně politického systému v Československu po únoru 1948. V té době vzrostl význam Vatikánského rozhlasu, který do Československa přinášel informace o proměně společenského systému, omezování náboženské svobody a naopak vyvracel dezinformace komunistické propagandy a v neposlední řadě posílal věřícím ve vlasti slova naděje a útěchy.

Archiv přidal na internet unikátní strukturu komunistického ministerstva vnitra

Archiv přidal na internet unikátní strukturu komunistického ministerstva vnitra

Od 13. června 2017 každý uživatel internetu může vidět, co přesně měly v náplni práce hlavní útvary komunistického ministerstva vnitra, a to doslova den po dni. Unikátní webová aplikace Archivu bezpečnostních složek zpřehledňuje i konkrétní oblasti, za které odpovídali nejdůležitější estébáci. Ke stejnému datu Archiv bezpečnostních složek zároveň významně doplnil eBadatelnu: dřívější půlmilion skenů se nově rozšířil na počet přesahující tři miliony – a co je hlavní, přibyly zejména Svazky kontrarozvědného rozpracování (KR-MV).

Vyšla kniha Varšavská smlouva 1969–1985. Vrchol a cesta k zániku

Vyšla kniha Varšavská smlouva 1969–1985. Vrchol a cesta k zániku

Práce analyzuje vnitřní dění v politických i vojenských strukturách uvedené organizace a zasazuje je do kontextu vývoje studené války a událostí v sovětské zájmové sféře v Evropě. Výklad se nezaměřuje pouze na vývoj mechanismů organizace samotné – hodnotí též úlohu Varšavské smlouvy jakožto jednoho z nástrojů Kremlu pro správu východního bloku.

Vyšla monografie Kolektivizace venkova v horním Polabí

Vyšla monografie Kolektivizace venkova v horním Polabí

Československá společnost procházela po komunistickém převratu v únoru 1948 velmi obtížnou etapou, v níž probíhala rozsáhlá sociální transformace, celková přestavba ekonomiky a instalace pevné diktatury jedné strany. Kolektivizace venkova představuje jednu z charakteristických událostí tohoto období. Autor zpracovává téma v regionálním rozměru horního Polabí.

Zdeněk Hazdra předal cenu v soutěži Příběhy 20. století

Zdeněk Hazdra předal cenu v soutěži Příběhy 20. století

Ředitel ÚSTR Zdeněk Hazdra se 25. května 2017 zúčastnil vyhlášení vítězů soutěže Příběhy 20. století, kterou pořádá nezisková organizace Post Bellum. ÚSTR je partnerem soutěže už od roku 2013, kdy se konal její první ročník.

Vychází první letošní číslo revue Paměť a dějiny

Vychází první letošní číslo revue Paměť a dějiny

Tentokrát je tématem především kulaté výročí přijetí zákona známého jako Lex Schwarzenberg. O co šlo? O prachsprostou státní krádež za bílého dne, navrženou poslanci a schválenou parlamentem v roce 1947. V důsledku tohoto do té doby nevídaného zákona přišla „hlubocká“ větev Schwarzenbergů reprezentovaná (vlastencem!) Adolfem Schwarzenbergem o všechen svůj místní majetek.