Aktuality — archiv

Příspěvek ÚSTR v rámci Česko-ruského diskuzního fóra

Příspěvek ÚSTR v rámci Česko-ruského diskuzního fóra

Za Ústav pro studium totalitních režimů vystoupil v rámci Česko-ruského diskuzního fóra historik Adam Hradilek, který vede výzkumný projekt Dokumentace politických represí v SSSR. Ve svém příspěvku připomněl problematiku přístupu k ruským archivům a tlak na partnerské organizace ÚSTRu v Rusku.

Vyšlo 32. číslo časopisu Securitas Imperii

Vyšlo 32. číslo časopisu Securitas Imperii

Aktuální, již třicáté druhé číslo nabízí pohled na několik období naší nedávné historie: druhou světovou válku, bezprostředně poválečné době, poúnorový „boj Západu s Východem“, „vnitrostranický boj“ uvnitř KSČ a problémy nového režimu. Číslo uzavírají fotografiemi provázené vzpomínky na srpnovou okupaci roku 1968 se signatářem Charty 77 Radomírem Malým.

V Moskvě jsme uctili památku pětice Čechoslováků popravených v SSSR

V Moskvě jsme uctili památku pětice Čechoslováků popravených v SSSR

V neděli 3. června jsme v rámci projektu Poslední adresa uctili památku pětice Čechoslováků popravených v období Velkého teroru v letech 1937-1938 v SSSR. Svou pamětní tabulku v místech posledního bydliště mají učitelka tance Gertruda Arosevová, rozená Freundová, automechanik Konstantin Mašek, úředník Vladislav Petras, dělník Ignát Petruk a architekt Antonín Urban.

ÚSTR jmenuje pověřence pro ochranu osobních údajů

ÚSTR jmenuje pověřence pro ochranu osobních údajů

Při zpracování osobních údajů postupuje Ústav pro studium totalitních režimů v souladu s platnými právními předpisy Evropské unie a České republiky a v souladu se svými interními předpisy. V souvislosti s GDPR jmenuje ÚSTR s účinností od 25. května 2018 pověřence pro ochranu osobních údajů. Kontaktní adresa pověřence je DPO@ustrcr.cz.

Ve spolupráci s Nakladatelstvím Lidové noviny jsme vydali kolektivní monografii Podoby československé normalizace

Ve spolupráci s Nakladatelstvím Lidové noviny jsme vydali kolektivní monografii Podoby československé normalizace

Kniha představuje multižánrovou publikaci věnující se pozdně socialistickému Československu. Autoři nehledají odpověď na klasickou historickou otázku, jak to doopravdy bylo?, jde jim spíše o zachycení dosavadních debat o normalizaci coby živém a často kontroverzním tématu. Čtenáři chtějí zprostředkovat, jak se na normalizaci dívají rozdílné společenskovědní disciplíny včetně toho, jak se o ní vyučovalo a vyučuje ve školách.