Aktuality — archiv

březen 2020

Ředitel ÚSTR obdržel pamětní medaili ÚDV

Ředitel ÚSTR obdržel pamětní medaili ÚDV

10. března 2020 – Ředitel ÚSTR Zdeněk Hazdra převzal pamětní medaili ředitelky Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu – jako poděkování dobře spolupracující instituci.

únor 2020

leden 2020

Nové číslo časopisu Paměť a dějiny připomíná, jak komunisté využívali práci vězněných architektů

Nové číslo časopisu Paměť a dějiny připomíná, jak komunisté využívali práci vězněných architektů

Aktuální číslo připomíná méně známé téma: během politických procesů 50. let skončilo za mřížemi mnoho architektů, inženýrů, památkářů a techniků, většinou špičkových a zkušených specialistů. Ve věznicích pro ně vznikly tzv. technické ústavy, kde tito novodobí „otroci s inženýrským diplomem“ projektovali sídla národních výborů, sorelové kulturní domy, pětiletková sídliště či exkluzivní letovisko na Orlíku pro komunistické pohlaváry. Série článků a rozhovorů odkrývá souvislosti tohoto fenoménu, který se komunistickému režimu podařilo před veřejností téměř dokonale utajit.

Ve spolupráci s Nakladatelstvím Lidové noviny jsme vydali monografii Pavla Koláře „Soudruzi a jejich svět“

Ve spolupráci s Nakladatelstvím Lidové noviny jsme vydali monografii Pavla Koláře „Soudruzi a jejich svět“

Kniha rekonstruuje každodenní jazyk obyčejného komunisty, zkoumá jeho myšlenkový svět, jak se vyvíjel tváří v tvář politickým změnám. V ohnisku práce je pět ústředních motivů komunistické obrazotvornosti: Dějiny, Strana, Národ, Nepřítel a Čas. Autor dochází k závěru, že prostí komunisté nebyli netečnou masou, nýbrž aktivními hybateli dění s bohatými formami politických postojů. Dějiny komunismu, jeho vzestupů a pádů, mohou v tomto pojetí sloužit jako vodítko k pochopení toho, jak fungují ideologie v soudobém světě.

prosinec 2019

Publikace dokumentující okupaci polského území v letech 1939–1941 právě vyšla v českém překladu

Publikace dokumentující okupaci polského území v letech 1939–1941 právě vyšla v českém překladu

Album nabízí archivní snímky z pohnutých let dvojí okupace Polska – sovětské, ale i následné německé. Prostřednictvím dobových fotografií a mapek dokumentuje průběh sovětizace okupovaných polských území, metody a dopad komunistické (a posléze nacistické) propagandy. Většina snímků je publikována vůbec poprvé. V publikaci najdete také krátké studie, které obrazy doplňují o fakta a kontext. Knihu ÚSTR vydal ve spolupráci s Muzeem 2. sv. války v Gdaňsku a s pomocí Polského institutu v Praze v rámci vydavatelského cyklu „Samostatnost 1918“.

listopad 2019

Ve spolupráci s nakladatelstvím Volvox Globator jsme vydali překlad knihy „60. léta. Svět sovětského člověka“

Ve spolupráci s nakladatelstvím Volvox Globator jsme vydali překlad knihy „60. léta. Svět sovětského člověka“

Autoři nahlížejí na 60. léta v Sovětském svazu jako na jeho „viktoriánskou“ epochu, tedy epochu, která nebyla dobou vrcholného tvůrčího rozkvětu, ale dobou sentimentu a samolibého pohledu na svět. Všímají si jednotlivých fenoménů kulturního života země v dekádě plné výkyvů, ukazují, že nebyla ani zcela svobodná, ale také nešlo čistě o pokračování mocenského stalinského surrealismu, že byla plná nadějí i deziluzí.

Ve spolupráci s Českou televizí jsme vydali závěrečný díl volné knižní trilogie Čechoslováci v Gulagu

Ve spolupráci s Českou televizí jsme vydali závěrečný díl volné knižní trilogie Čechoslováci v Gulagu

Kniha představuje dvanáct tragických osudů československých občanů, kteří se ocitli z nejrůznějších důvodů v nemilosrdném soukolí sovětského represivního aparátu nejen v době světového válečného konfliktu, ale i během Stalinova Velkého teroru, nebo byli v poválečném období jako nepohodlní lidé uneseni z Československa. Kniha zároveň připomíná smutná jubilea dvou Čechoslováků, kteří měli podstatnou zásluhu na záchraně tisíců svých spoluobčanů z Gulagu, Heliodora Píky a Jakuba Koutného.