Aktuality — archiv

Diskuzní večer připomněl Palacha, Siwiece i Bauera

Diskuzní večer připomněl Palacha, Siwiece i Bauera

Filmově-diskuzní večer Živé pochodně/Siwiec, Palach, Bauer se konal 10. září 2018 od 17:00 v Nové budově Národního muzea v Praze. V diskuzi vystoupil historik Petr Blažek z ÚSTR, polský historik Jan Draus z IPN a maďarský kulturolog a bývalý disident Csaba G. Kiss.

Vydali jsme sborník „Nechtění“ spoluobčané

Vydali jsme sborník „Nechtění“ spoluobčané

Publikace přináší studie věnované nejrůznějším skupinám „nechtěných“ obyvatel v Československu od konce druhé světové války do pádu komunistického režimu, které byly perzekvovány či marginalizovány z politických, národnostních, náboženských i jiných důvodů.

Českou republiku navštívili účastníci protestů proti invazi do Československa v roce 1968

Českou republiku navštívili účastníci protestů proti invazi do Československa v roce 1968

Na pozvání Ústavu pro studium totalitních režimů, Knihovny Václava Havla a Magistrátu hlavního města Prahy přijeli do Prahy někteří z účastníků protestů proti invazi vojsk Varšavské smlouvy do Československa v roce 1968. V rámci programu Za vaši a naši svobodu 1968-2018 jsme uspořádali vernisáž stejnojmenné výstavy ve Skautském institutu, besedu v Knihovně Václava Havla a hosté se zúčastnili také divadelního představení Poledne v La Fabrika. V den 50. výročí vpádu okupantů, 21. srpna, položili hosté květiny u symbolického památníku Jana Palacha na Václavském náměstí.

Vyšel sborník k životnímu jubileu historika Jiřího Pernese

Vyšel sborník k životnímu jubileu historika Jiřího Pernese

Tato kniha, pocta k významnému životnímu jubileu historika Jiřího Pernese, obsahuje vedle řady podnětných historických studií od přátel a kolegů i obsáhlý rozhovor s jubilantem a podrobný soupis jeho díla. Vychází společnou péčí Ústavu pro studium totalitních režimů, Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a nakladatelství Books & Pipes Publishing.

Ve spolupráci s nakladatelstvím Argo jsme vydali knihu Podzemní symfonie Plastic People

Ve spolupráci s nakladatelstvím Argo jsme vydali knihu Podzemní symfonie Plastic People

Kniha zachycuje osud rockové skupiny The Plastic People of the Universe na pozadí politického vývoje v šedesátých až osmdesátých letech minulého století. Autoři Martin Valenta a František Stárek Čuňas staví zejména na primárních pramenech, leckdy zatím nepublikovaných: např. na kronikách Plastic People, rozsáhlých pamětnických rozhovorech vedených s členy a přáteli kapely či dobových písemnostech jednotlivých aktérů; zároveň „vytěžují“ archivní prameny nejen z provenience Státní bezpečnosti.

Vyšlo druhé letošní číslo časopisu Paměť a dějiny

Vyšlo druhé letošní číslo časopisu Paměť a dějiny

Tematickými pilíři tohoto čísla jsou kulaté výročí „srpnové okupace“ a násilný odpor proti československému komunistickému režimu, zejména v období takzvané normalizace. Jde o nepříliš známý fenomén naší nedávné historie, proto je mu věnováno hned několik studií. V obrazových rubrikách čtenáři najdou autorská díla renomovaných fotografů Karla Cudlína a Haralda Hauswalda.

Vydali jsme překlad knihy Horké knihy ve studené válce

Vydali jsme překlad knihy Horké knihy ve studené válce

Americký politolog maďarského původu Alfred A. Reisch popisuje málo známý program tajné distribuce knih do východní Evropy, který financovala CIA. Mezi lety 1957 a 1970 byl knižní program jedním z nejefektivnějších způsobů pronikání za železnou oponu, západní publikace se díky němu dostaly k tisícům lidí v sovětském bloku včetně Československa.