Aktuality — archiv

Výzva pamětníkům a pamětnicím sebeobětování Jana Palacha

Výzva pamětníkům a pamětnicím sebeobětování Jana Palacha

S nadcházejícím padesátým výročím sebeupálení Jana Palacha prosíme pamětníky a pamětnice této pohnuté doby o zaslání vzpomínek, třeba i letmých. Zveřejněním Vašich vzpomínek chceme mladším generacím přiblížit atmosféru ledna 1969 a událostí souvisejících s Palachovým činem.

Vyšlo 33. číslo Securitas Imperii

Vyšlo 33. číslo Securitas Imperii

Nové číslo vychází z grantového projektu „Proměny vězeňství v českých zemích v letech 1965–1992. Systémové a individuální adaptace“ a zachycuje převážně dobu normalizace. Dozvídáme se z něj o tehdejší snaze profesionalizovat a modernizovat vězeňství, o cenzuře korespondence politických vězňů, působení Amnesty International v jejich prospěch, i o pohledu pamětníků (vězňů svědomí, kriminálních i cizinců) na to, v jakých podmínkách byli nuceni žít v komunistických vězeních.

Společně s Katolickým týdeníkem jsme vydali knihu Stanislavy Vodičkové o Josefu kardinálu Beranovi

Společně s Katolickým týdeníkem jsme vydali knihu Stanislavy Vodičkové o Josefu kardinálu Beranovi

Kniha sleduje životní osudy Josefa kardinála Berana a představuje ho jako aktivního účastníka dramatických dějin 20. století. Přibližuje jeho charakter, hodnoty a úctu k morálním principům, jež ho dostaly do konfliktu s totalitní mocí. Obsahuje řadu dosud nepublikovaných fotografií a také eseje a reflexe našich církevních a státních představitelů, kteří se zamýšlejí nad osobností kardinála Berana a jeho odkazem pro dnešní dobu.

Ve spolupráci s nakladatelstvím Jota jsme vydali rozšířenou reedici knihy Zpráva o mém muži Josefy Slánské

Ve spolupráci s nakladatelstvím Jota jsme vydali rozšířenou reedici knihy Zpráva o mém muži Josefy Slánské

Kniha je otřásajícím svědectvím o době, ve které se za velké ideály skryly i ty nejtěžší zločiny. Tentokrát se nejedná o pohled „jasné oběti“, ale manželky jednoho z těch, kteří obludnou mašinerii pomáhali budovat, aby nakonec skončili na jejím popravišti. Její vzpomínky bez servítků a idealizace před čtenářem předestírají realitu doby a vnitřního fungování strany, jejíž nástup k moci u nás předznamenal realitu života prakticky celé druhé poloviny minulého století.

Ve spolupráci s Českou televizí jsme vydali druhý díl knihy Čechoslováci v Gulagu

Ve spolupráci s Českou televizí jsme vydali druhý díl knihy Čechoslováci v Gulagu

Kniha přibližuje osudy dalších dvanácti krajanů postižených politickými represemi v Sovětském svazu ve 20. až 50. letech 20. století. Vedle osob nespravedlivě odsouzených k mnoha letům pobytu v pracovních táborech Gulagu představuje i tragické životní příběhy Čechoslováků popravených během stalinských čistek ve 30. letech. Kniha vznikla na základě výzkumu v bývalých sovětských archivech, dostupné literatury a spolupráce s příbuznými obětí.

V pátek 30. listopadu budou v Plzni umístěny tři pamětní plakety popraveným obětem komunistického režimu

V pátek 30. listopadu budou v Plzni umístěny tři pamětní plakety popraveným obětem komunistického režimu

„Jedno jméno, jeden život, jedna tabulka.“ Takové je motto projektu Poslední adresa, který již druhým rokem běží v České republice. Smyslem projektu je uctění konkrétních lidí, kteří zemřeli v důsledku represí komunistického režimu – byli popraveni nebo zemřeli ve věznicích a táborech. Na místo jejich posledního bydliště je instalována kovová pamětní cedulka. V pátek 30. listopadu 2018 v Plzni přibudou ke stávajícím tabulkám tři další – důstojníkům Josefu Kučerovi a Václavu Ženíškovi a vězeňskému dozorci Čeňku Petelíkovi.

17. listopad jsme oslavili na Korzu Národní

17. listopad jsme oslavili na Korzu Národní

Již potřetí se Ústav pro studium totalitních režimů zapojil do programu slavnosti Korzo Národní 2018, kterou pořádal spolek Díky, že můžem. Lektoři Oddělení vzdělávání ÚSTR připravili v rámci Vzdělávacího autobusu několik bloků o událostech 17. listopadu a o tom, jak se na ně vzpomíná a jak se o nich učí.

Udělili jsme Ceny ÚSTR za svobodu, demokracii a lidská práva

Udělili jsme Ceny ÚSTR za svobodu, demokracii a lidská práva

Cenu ÚSTR za svobodu, demokracii a lidská práva v letošním roce obdrželo 12 mužů a žen z Česka i zahraničí, kteří se nebáli vystupovat proti zvůli nedemokratických režimů nebo svým konáním přispěli k lepšímu poznání naší nedávné historie. Slavnostní ceremoniál se uskutečnil v pondělí 12. listopadu 2018 v Senátu Parlamentu České republiky.