V rámci projektu Poslední adresa jsme umístili další tabulky


Za Ústav pro studium totalitních režimů promluvil na obou pietních aktech v Praze ředitel Odboru výzkumu a vzdělávání Petr Hlaváček

(19. 4. 2024) – V pátek 19. dubna 2024 se ve dvou pražských městských částech uskutečnila pietní akce s názvem Poslední adresa připomínající osudy dvou osobností, které se v první polovině minulého století neváhaly postavit proti postupně sílící totalitě – a za to pak byly tvrdě potrestány. První z nich, stavitel Jaroslav Klabík (1907–1952), byl účastníkem III. odboje, který spolupracoval se zpravodajskou skupinou Františka Moravce, druhou osobností je stavitel a politik Antonín Šindelář (1896–1955), který se podílel na vzniku vilové osady Dobeška a politicky se angažoval v Československé straně národně socialistické. Umístění pamětních tabulek organizoval Ústav pro studium totalitních režimů ve spolupráci s Kabinetem dokumentace a historie Vězeňské služby ČR a Vojenským historickým ústavem Praha za podpory Městských částí Praha 4 a Praha 6.

Smyslem ojedinělého projektu Poslední adresa je připomínat životní příběhy lidí, kteří se stali obětí komunistického režimu. „Princip spočívá v tom, že na zdech domů, kde tito lidé žili v době svého zatčení, jsou umístěny pamětní tabulky velikosti dlaně nesoucí základní údaje o člověku, který se domů pak již nikdy nevrátil. Mají stejnou podobu a uvádějí jméno, povolání, rok narození, datum zatčení a úmrtí,“ přibližuje poslání projektu jeho česká koordinátorka Edita JirákováÚstavu pro studium totalitních režimů. Organizátoři se snaží poukázat na osudy jednotlivců formou „Jedno jméno, jeden život, jedna tabulka“, takže postupem času vzniká jeden rozsáhlý, neohraničený památník. „Role Ústavu pro studium totalitních režimů v tomto zapojení je rešeršní, badatelská, osvětová a v neposlední řadě také koordinační. Navrhnout umístění tabulky může kdokoli – příbuzní, obyvatelé domu nebo třeba studenti, kteří se zabývají osudy perzekuovaných. O umístění tabulky je možné požádat prostřednictví webové stránky www.posledniadresa.cz,“ dodává Edita Jiráková.Umístění vzpomínkové tabulky Jaroslavu Klabíkovi v ulici Milady Horákové v Praze inicioval historik Ondřej Hladík z Kabinetu dokumentace a historie VS, čestným hostem akce byl starosta MČ Praha 6 pan Jakub Stárek

Pamětní tabulka stavitele a účastníka III. odboje Jaroslava Klabíka, který zemřel ve vyšetřovací vazbě 21. dubna 1952, byla umístěna na dům jeho poslední adresy v dnešní ulici Milady Horákové 115/107 v Praze 6. Životní příběh Klabíka přiblížil přítomným historik Ondřej Hladík z Kabinetu dokumentace a historie VS, který umístění vzpomínkové tabulky inicioval. Na akci promluvil rovněž ředitel odboru výzkumu a vzdělávání Ústavu pro studium totalitních režimů Petr Hlaváček a starosta Městské části Praha 6 Jakub Stárek.

Ve stejný den, ale na jiné pražské adrese – v ulici Sdružení 1664/1 v Praze 4 – byla umístěna další vzpomínková tabulka, tentokrát věnovaná Antonínu Šindelářovi, staviteli a politikovi, který byl po komunistickém převratu souzen společně s dalšími perzekvovanými funkcionáři Čsl. strany národně sociální v návazných procesech „Horáková a spol.“ Šindelář byl odsouzen k 16 letům vězení, byl zbaven občanských práv a byl mu konfiskován veškerý majetek. Na svobodu se už nevrátil, ve vězení zemřel. Jeho životní příběh přiblížil historik Michal Louč z Vojenského historického ústavu Praha, který umístění tabulky inicioval, a dále promluvili Petr Hlaváček z ÚSTR, starosta MČ Praha 4 Ondřej Kubín, příbuzní oběti a další čestní hosté.

Na Praze 4 přibyla vzpomínková tabulka Antonína Šindeláře, kterou inicioval historik Michal Louč z VHÚ (foto vlevo dole). Za ÚSTR je hlavní koordinátorkou projektu paní Edita Jiráková (foto vlevo nahoře), která obě akce moderovala. Za MČ Praha 4 promluvil její starosta Ondřej Kubín (foto uprostřed) a pietního aktu v ulici Sdružení 1664/1 se v tomto případě aktivně zúčastnili i blízcí příbuzní. Celou ceremonii orámovala hudba v podání studentek pražské konzervatoře.

Připravil MARTIN VACEK

Foto ÚSTR / Jan Procházka