Odkud to vlastně víme? Archiv ve výuce

  • Termín: Od 05. 05. 2017, 09:00 do 05. 05. 2017, 15:00
  • Místo konání: Hadovka Office Park, Evropská 2590/33c, 16000 Praha 6

Archivy jsou nejrozšířenější paměťové instituce a historické poznání se vytváří právě z jejich studia. Archiv nemusí být jen oficiální instituce – obce, školy i rodiny vytváří své vlastní sbírky, ve kterých se kumulují záznamy o jejich minulosti. Jak využít návštěvu archivu a jak pracovat s rodinným či školním archivem? Jak iniciovat archivní bádání ve školních podmínkách? Jak nakládat s etickými pravidly při práci s archivními materiály? Na příkladu nových programů pro školy vzniklých ve spolupráci s Archivem bezpečnostních složek budeme diskutovat o tom, jak žáky a studenty motivovat pro práci s prameny, vysvětlit jim omezení, která písemnosti mají, a také fungování archivu jako instituce. Budeme sdílet zkušenosti a tipy ze spolupráce s regionálními archivy a diskutovat, jaké školní projekty zaměřené na práci s archiváliemi různého typu můžete vyzkoušet také vy.

Program:

9.00 – 9.15 Úvod

9.15 – 10.30 Archiv jako důkaz? Co nám (ne)říkají archivy o odboji proti komunismu (Karina Hoření)

10.30 – 11.00 Přestávka na občerstvení

11.00 – 12.30 „Loutkové divadlo na Hostýně“ – možnosti a limity práce s archivními prameny na příkladu represe tzv. „závadové mládeže“. (Václav Sixta)

12.30 – 13.00 Přestávka

13.00 – 14.00 Archiv jako společenský fenomén – představy o archivu v umění a v populární kultuře (Čeněk Pýcha)

14.00 – 15.00 Jaké jsou možnosti spolupráce archivů a škol? Moderovaná diskuse se zástupci archivů

Seminář je zdarma a je akreditován MŠMT v systému DVPP pod č.j. 6038/2017-1-490.

Registrace:

Prostřednictvím registračního formuláře