Zveme pedagogy na seminář „Pusťme si film.“ Proč a jak učit žáky a studenty o období po roce 1945 na konci školního roku

  • Termín: Od 11. 06. 2018, 09:00 do 11. 06. 2018, 15:00
  • Místo konání: Hadovka Office Park, Evropská 2590/33c, 16000 Praha 6

Seminář je určen pro učitele dějepisu a společenských věd, kteří se nechtějí nechat odradit úbytkem pozornosti svých žáků a studentů v závěrečných měsících školního roku – zvláště v posledních ročnících ZŠ a SŠ, kdy zbývá probrat důležité učivo o domácích a světových reáliích po roce 1945. Seminář nabízí jak teoretickou oporu, tak prostor ke sdílení praktických zkušeností z výuky těchto náročných reálií před letními prázdninami. Přiblíženy budou možnosti využití historických filmů a dokumentů, představeny časové schránky jako příklad a možnost znovuprožívání historie a v rovině komemorace tragických událostí moderních dějin (holocaust) budou problematizovány zobrazení brutálního zacházení s oběťmi a způsob jejich připomínání.

Zájemce prosíme o registraci zde.

Program

9:00 – 10:30 Využití historických filmů a dokumentů

V první části semináře představíme možnosti a limity využití filmového materiálu nejen k interpretaci konkrétních historických skutečností ze strany žáků, ale též jako nástroje k rozvoji kritického myšlení žáků (vzdělávacích cílů), a to s přihlédnutím k eventuálnímu hodnocení této interpretace a myšlení u žáků. K tomuto účelu využijeme vybraný filmový materiál zobrazující od 70. let 20. století do současnosti válečné události.

10:30 – 10:45 Přestávka na kávu

10:45 – 12:00 Přístupy k znovuprožívání historie

Představíme, jaké existují možnosti rozvíjet ve školní výuce u žáků zkušenost s prožíváním času (smysl pro temporalitu). Jako možný příklad nabízíme využití atraktivních artefaktů (odkaz TGM synovi, dopis Marka Zuckerberga novorozené dceři, časových schránek) jako příkladů k učení se znovuprožívání historie. Zaměříme se na realistické úkolování žáků a studentů při tvorbě časové schránky v rovině jednotlivých předmětů (projektová výuka), ukážeme průniky k průřezovým tématům, zvláště k osobnostní a sociální výchově (stimulace k vytvoření schránky v rovině posílení třídního kolektivu).

12:00 12:30 Přestávka na oběd

12:30 14:30 Reprezentace tragických událostí moderních dějin

V poslední části semináře nastíníme, jak ve školní výuce pracovat s filmovými obrazy zachycujícími brutalitu a násilí v minulosti. V tomto ohledu jsme si připravili stručné teoretické uvedení do této problematiky, přednášku s prezentací o práci s extrémně děsivými objekty a fotografiemi zobrazujícími hrůzy holocaustu v kontextu vzdělávání, a jako poslední bod prezentaci o filmové přípravě na exkurze do koncentračních a vyhlazovacích táborů.

14:30 – 15:00 Závěrečná diskuze