Historická dílna: Havel, Charta 77 a obrazy disentu ve výuce

  • Termín: Od 03. 03. 2017, 10:00 do 03. 03. 2017, 15:00
  • Místo konání: Centrum současného umění DOX, Poupětova 1, Praha 7

Během nedávných výročí se veřejný prostor zaplnil připomínáním narození Václava Havla a prvních podpisů pod Chartou 77. Dílna pro učitele a další zájemce se zaměří na to, jak tato důležitá témata funkčně zapojit do výuky o minulosti. Jak by mohla vypadat kapitola učebnice o Havlovi a Chartě 77? S jakými dalšími tématy lze boj za lidská práva v 70. a 80. letech v Československu propojit? Jak postavit hodinu zaměřenou na společnost v normalizačním Československu? Na tyto otázky se pokusíme odpovědět především workshopovou formou, výchozí bod budou představovat dobové fotografie a současné popkulturní obrazy Václava Havla a disentu.

Program:

1)      Výročí: Václav Havel a Charta 77, sonda do současné vzpomínkové kultury

2)      Obraznost disentu: Charta 77 ve fotografiích a ve filmu

3)      Komentovaná prohlídka výstavy Havel

4)      Charta 77 a výuka o lidských právech

Lektoři: Čeněk Pýcha, Jiří Raiterman, Vojtěch Ripka, Václav Sixta

Registrace:

jiri@dox.cz nebo prostřednictvím registračního formuláře

Seminář je akreditován MŠMT a je zdarma.