Co nového v HistoryLabu? Podívejte se na záznam webináře

  • Termín: 01. 10. 2020, 14:00
  • Místo konání: online

Aplikace HistoryLab se mnoha učitelům a učitelkám osvědčila během letošního jara jako vhodný nástroj pro distanční výuku. HistoryLab je ale vhodný i pro běžné vyučování, případně lze na cvičeních postavit i kombinované formy výuky. Během prázdnin jsme pro vás připravili nová cvičení, které v rámci webináře představíme. Novinky se týkají různých témat ze světových i českých dějin 20. století. Bádání v HistoryLabu tak nově směřuje k otázkám jako “Co si mohli myslet lidé v bufetu?” (během února 1948) nebo “Proč fotili vlajku znovu?” (američtí vojáci na ostrově Iwodžima). Ptáme se však i na kontroverzní témata jako “Proč vydávali Můj boj?” nebo “Proč odčinit Bílou horu?” Všechna cvičení jsou založena na kritické práci s dobovými prameny.

Seminář lze zhlédnout na našem YouTube kanále na tomto odkazu.

Aplikace Historylab je vyvíjena v rámci projektu „Historylab: využití technologií k rozvoji historické gramotnosti“ č. TL01000046, řešeného s finanční podporou Technologické agentury ČR.