Jak učit o životě v komunistické diktatuře

  • Termín: Od 05. 10. 2018, 09:00 do 05. 10. 2018, 15:00
  • Místo konání: Hadovka Office Park, Evropská 2590/33c, 16000 Praha 6

Seminář cílí na zkvalitnění výuky tématu, které je vysoce relevantní pro předměty dějepis a občanská výchova. Téma lze vztáhnout k otázce, proč většina obyvatelstva akceptuje nově instalovaný autokratický režim, tak jako v případě takzvané normalizace v 70. a 80. letech 20. století. Seminář odpovídá na otázku, jak uchopit příčiny konformního postoje teoreticky, a představuje audiovizuální inspirace, které mohou žákům a studentům téma zprostředkovat atraktivně. Dále nabízí metodickou podporu, jak mohou učitelé zprostředkovat žákům téma konformity obecně, a to jako napětí mezi odporem lidí k zásahům do svých svobod a zároveň inklinací k bezprostřední stabilitě. Seminář nabízí prostor pro sdílení zkušeností učitelů, s jakými obrazy normalizace (diktatury) se setkávají u svých žáků a jejich rodičů, potažmo zda, proč a jak tyto obrazy zohledňují ve výuce.

Registrace na seminář

Program

9:00 – 9:30                 Jaroslav Pinkas, Petr Sedlák: S jakými obrazy konformity obyvatelstva nejen během tzv. normalizace se setkáváme v kultuře, rodinné paměti a škole? Proč a jak bychom měli jako učitelé takové obrazy reflektovat s žáky ve své výuce?

9:30 – 10:00                Petr Sedlák: Jaké tendence lze vysledovat ve snaze uchopit téma konformity v historické literatuře a jak to může přispět k otevření tématu ve školní výuce?

10:00 – 10:15             Přestávka

10:15 – 12:00             Václav Sixta, Jaroslav Pinkas a Petr Sedlák: Seznámení s databázemi vzdělávacích materiálů online pro výuku o konformitě během tzv. normalizace z produkce ÚSTR (Socialism Realised a Databáze-Normalizace) a příspěvek o využití motivu tzv. dystopie v pop-kultuře k otevření tématu ve výuce a pro stimulaci zájmu o něj.

12:00 – 12:30             Přestávka na občerstvení

12:30 – 14:00            Jaroslav Pinkas, Petr Sedlák, Václav Sixta: Skupinová práce účastníků s materiály z představených databází na přípravě vyučovací hodiny anebo projektového dne.

14:00 – 15:00            Jaroslav Pinkas, Petr Sedlák, Václav Sixta: Shrnutí a diskuze