Jak pracovat s dobovou ideologií a propagandou ve výuce?

  • Termín: 18. 05. 2018, 09:00
  • Místo konání: Hadovka Office Park, Evropská 2590/33c, 16000 Praha 6

Prezenční kurz je určen učitelům dějepisu a ostatních společenskovědních předmětů (českého jazyka, základů společenských věd, mediální výchovy a dalších). Seminář se zaměří na využití ideologických a propagandistických materiálů ve výuce s důrazem na prameny z let 1948–1989. Budeme pracovat s televizní a filmovou tvorbou a tématy týkajícími se represe (např. kolektivizace zemědělství), ale i každodenního života (např. výstavba). Zvláštní pozornost bude věnována i zatím méně využívaným pramenům, např. poválečné antisemitské politice a „antisionistické“ publicistické produkci vzniklé v období tzv. normalizace.

Zájemce prosíme o registraci zde.

Seminář je akreditován MŠMT v systému DVPP pod č.j. 7022/2018-1.

 Program

9:00 – 10:00 Úvod: Jazyky ideologie: základní koncepty

10:00 – 11:00 Workshop: Proměny vyprávění o kolektivizaci

11:00 – 11:15 Přestávka

11:15 – 12:15 Představení projetu Toto100letí: Dobový jazyk normalizace.

12:15 – 13:45 Workshop: Antisemitismus 1945-1989

13:45 – 14:00 Přestávka

14:00 – 15:00 Závěrečné shrnutí a doporučení pro praxi