Zažít dějepis jinak aneb historická gramotnost v praxi

  • Termín: Od 22. 11. 2019 do 23. 11. 2019
  • Místo konání: Litomyšl

Seminář Zažít dějepis jinak aneb historická gramotnost v praxi se zaměří na výuku dějin v pojetí nazývaném historická gramotnost nebo historické myšlení. V provázaných krocích nabídne konkrétní příklady metodických přístupů, které lze analogicky využívat i pro další témata. Koncept historické gramotnosti budou lektoři Roman Anýž a Peter Sokol rozvíjet s inspirací v zahraničních přístupech, zejména v modelu kurikula kanadské Britské Kolumbie: rozvoj šesti konceptů tvořících historické myšlení žáků (The Big Six Historical Thinking Concepts).

Jednotlivé celky semináře odpovídají šesti konceptům historického myšlení.

  • Seminář je koncipován jako interaktivní, aby si účastníci sami vyzkoušeli práci na rozvoji historické gramotnosti a takto prakticky získané dovednosti mohli aplikovat ve vlastní praxi.
  • Seminář bude kombinován jako kooperativní výuka, samostatná práce, dílčí lekce a diskuze.
  • Program je rozvržen do dvou dnů a jeho součástí je prostor pro didaktickou reflexi.

Seminář je akreditován MŠMT v systému DVPP pod č.j. 15570/2019-1-696.

Leták ke stažení

Kapacita semináře je naplněna.
V případě zájmu o seminář kontaktuje Petra Sedláka (petr.sedlak@ustrcr.cz), který eviduje zájemce pro případné zopakování semináře. Děkujeme za pochopení.