Konzultace pro zájemce o aplikaci HistoryLab

  • Termín: 07. 12. 2020, 15:00
  • Místo konání: online

Místo semináře, který jsme původně plánovali 7. prosince v Dobrušce, nabízíme možnost konzultací s naším lektorem Petrem Sedlákem a s ostatními učiteli o svojí zkušenosti s aplikací HistoryLab (v 15:00) a/nebo vyzkoušet si společně některá nová cvičení s jeho autorem (15:30) a/nebo se seznámit se zkušeností s distančním využitím aplikace ve výuce Nadi Pochobradské, kolegyně na střední odborné škole v Dobrušce (16:00).

Konzultace proběhnou 7. prosince pod vedením lektora Petra Sedláka (petr.sedlak@ustrcr.cz), v případě zájmu vyplňte prosím dotazník, kde můžete zaškrtnout čas, který se Vám nejvíce hodí. Poté Vám zašleme odkaz na připojení na Google Meet.

REGISTRACE

Aplikace HistoryLab se mnoha učitelům a učitelkám osvědčila během letošního jara jako vhodný nástroj pro distanční výuku. HistoryLab je ale vhodný i pro běžné vyučování, případně lze na cvičeních postavit i kombinované formy výuky.

Aplikace Historylab je vyvíjena v rámci projektu „Historylab: využití technologií k rozvoji historické gramotnosti“ č. TL01000046, řešeného s finanční podporou Technologické agentury ČR.