Na konci srpna pořádáme letní školu pro učitele

  • Termín: Od 27. 08. 2020 do 28. 08. 2020
  • Místo konání: Centrum současného umění DOX, Poupětova 1, Praha 7

Jak se ve výuce dějepisu vyrovnat se skutečností, že lidé v minulosti vnímali jednu situaci nebo epochu odlišně, z různých úhlů pohledu? Že nejen jejich potomci, dnešní žáci, ale i učebnice a filmové obrazy přináší do školy často odlišné pohledy na minulost? 

Program letní školy nabídne praktické návody, jak ve výuce vysvětlit a zohlednit různé historické perspektivy a jak jejich kontroverzní potenciál využít k rozvoji historického myšlení žákyň a žáků. Stejně jako v minulých ročnících bude i letos vyhrazen prostor pro sdílení zkušeností mezi účastníky a společnou diskusi.

Letní škola je zdarma a je akreditována MŠMT v systému DVPP pod č. j. 11410/2020-2-408.

Více informací o programu a organizaci letní školy najdete zde.

Kapacita letní školy je již naplněna. Děkujeme všem za zájem.

PROGRAM LETNÍ ŠKOLY