Historická dílna: Rok 1968

  • Termín: Od 02. 06. 2017, 09:00 do 02. 06. 2017, 15:00
  • Místo konání: Hadovka Office Park, Evropská 2590/33c, 16000 Praha 6

Události československého roku 1968 představují kanonické téma nejen školního dějepisu. Je jasné, že o pražském jaru by se mělo učit. Vládne však stejná shoda na úrovni použitých metod a pramenů? Vyprávíme ve školách jeden příběh roku 1968, nebo se naše výklady liší? Seminář nabídne několik pramenných sond, s jejichž pomocí lze ve školním prostředí a v interakci s žáky utvářet příběhy roku 1968. Návazně se pokusí o reflexi možných způsobů vyprávění o roce 1968 v kontextu historického vzdělávání.

Historická dílna je zdarma a je akreditována MŠMT v systému DVPP pod č.j. 6038/2017-1-490.

Registrace:

Prostřednictvím registračního formuláře

Program:

9.00 – 9.30 Úvod, diskuze a sdílení zkušeností nad výukou o roce 1968

9.30 – 10.15 Rok 1968 v globální perspektivě (Jaroslav Najbert)

10.15 – 11.00 Rok 1968 perspektivou školních pramenů (Kamil Činátl)

11.00 – 11.30 Pauza na občerstvení

11.30 – 12.30 Jak hodnotit znalosti o roce 1968? (Jaroslav Pinkas)

12.30 – 13.15 Rok 1968 v prostoru města – jak využít lokální místa paměti ve výuce (Karina Hoření a Čeněk Pýcha)

13.15 – 14.00 Oběti invaze: etika historikovy práce (Vojtěch Ripka)