Historiana: hřiště pro žáky i učitele

  • Termín: Od 22. 03. 2022 do 26. 04. 2022
  • Místo konání: online

Jak se ve výuce dějepisu naučit pracovat s prameny? A kde k tomu získat metodickou podporu? Distanční seminář nabídne vhled do způsobu práce s pramennými sadami a konkrétními nástroji pro sestavení on-line lekcí v digitálním prostředí Historiana.

Seminář též představí způsob, jakým využít poznatky ve vlastní praxi, ať už přímo v systému Historiana v on-line prostředí, nebo nepřímo „offline” při zapojení pramenů a analytické práce s nimi do výuky. Kurz připravujeme s pedagogy, kteří se v posledních letech podíleli na vývoji Historiany.

Seminář je akreditován MŠMT v systému DVPP pod č.j. 21460/2021-4-778.

Kapacita semináře je naplněna, děkujeme za zájem!

Program

22. března 15.15–16.00: Úvodní setkání účastníků
Úvodní setkání proběhne online. Účastníkům zašleme týden dopředu videolekci „Vítáme vás v Historianě” (cca 25 minut), na jejímž základě se budou moci seznámit s platformou Historiana a zkusit si založit vlastní účet. Během úvodního setkání předložíme pedagogické a technické důvody pro využití Historiany. Časová dotace 45 min.

22. března – 25. března: Výběr pramenné sady
Účastníci se seznámí se třemi pramennými sadami a vyberou si jednu z nich pro samostatnou práci. Časová dotace 2 hodiny.

25. března – 5. dubna: Příprava vlastního cvičení
Z vybrané pramenné sady bude každý účastník v online editoru cvičení v prostředí Historiana sestavovat modelové cvičení do své výuky. Časová dotace 6 hodin

11. dubna – 18. dubna: Revize cvičení na základě komentářů od lektorů
K vytvořeným cvičením poskytnou lektoři zejména technický komentář, který bude možné zohlednit v inovované verzi cvičení. Časová dotace 2 hodiny

19. dubna – 22. dubna: Studium vytvořených cvičení
Z cvičení vytvořených kolegy vyberou účastníci alespoň jedno, které si prostudují a opatří komentářem. Časová dotace 90 min.

26. dubna 15.15 – 17.15: Závěrečné online společné setkání
Závěrečné setkání se zaměří na společnou reflexi vytvořených cvičení a zkušeností s jejich vývojem. Časová dotace 2 hodiny