Distanční seminář Historiana – hřiště pro žáky i učitele

  • Termín: Od 24. 02. 2021 do 17. 03. 2021
  • Místo konání: online

Jak se ve výuce dějepisu naučit pracovat s prameny? A kde k tomu získat metodickou podporu? Distanční seminář nabídne vhled do způsobu práce s pramennými sadami a konkrétními nástroji pro sestavení on-line lekcí v digitálním prostředí Historiana. Seminář též představí způsob, jakým využít poznatky ve vlastní praxi, ať už přímo v systému Historiana v on-line prostředí, nebo nepřímo “offline” při zapojení pramenů a analytické práce s nimi do výuky. Kurz připravujeme s pedagogy, kteří se v posledních letech podíleli na vývoji Historiany.

Kapacita semináře je naplněna, děkujeme za zájem!

Program

24. února Úvodní setkání účastníků 10.00-12.00 nebo 14.00-16.00 (na základě hlasování v přihlašovacím formuláři)

Úvodní setkání proběhne online. Účastníkům zašleme týden dopředu videolekci „Vítáme vás v Historianě” (cca 25 minut), na jejímž základě se budou moci seznámit s platformou Historiana a zkusit si založit vlastní účet.

Konzultace: 23. února od 13.30 do 14.30 – pomoc se založením účtu, přihlášením a orientací v základním rozhraní Historiany

25. února – 3. března: Výběr pramenné sady

Účastníci se seznámí se třemi pramennými sadami a vyberou si jednu z nich pro samostatnou práci.

Konzultace:

1. března od 16 do 17.30 – ovládání prostředí Historiana. Lektoři budou k dispozici ke konzultacím ovládání prostředí Historiana

2. března od 13.30 do 15.30 – výběr kolekce, kombinace kolekcí a tvorba cvičení

4. března – 10. března: Příprava vlastního cvičení

Z vybrané pramenné sady bude každý účastník v online editoru cvičení v prostředí Historiana sestavovat modelové cvičení do své výuky.

Konzultace: 8. března od 16 do 17.30

14. března – 16. března: Studium vytvořených cvičení

Z cvičení vytvořených kolegy vyberou účastníci alespoň jedno, které si prostudují a opatří komentářem.

17. března: Závěrečné společné setkání 10.00-12.00 nebo 14.00-16.00

Závěrečné setkání se zaměří na společnou reflexi vytvořených cvičení

Seminář je zdarma a je akreditován MŠMT pod č.j. 32371/2020-2-852.