Zaniklé muzeum. Práce s ideologií ve vzdělávání

  • Termín: 19. 10. 2018, 09:00
  • Místo konání: Národní muzeum, Nová budova, Vinohradská 52/1, Praha 1

Seminář se zaměří na využití specifické muzejní sbírky ve výuce dějepisu a dalších společenskovědních předmětů. Sbírka Muzea dělnického hnutí, jež se skládá především z fondů zaniklých muzeí Klementa Gottwalda a V. I. Lenina, skýtá příležitost pro výuku několika témat. Artefakty a prameny ve sbírce nesou především ideologický a dobově podmíněný výklad dějin. Práce s prameny a artefakty může vést ke zvyšování kompetencí v oblasti analýzy a interpretace ideologie, ale i obecně k rozvíjení kritického myšlení a historické gramotnosti.

Další rovinou, kterou artefakty ze sbírky přinášejí, je zpracování tématu práce, jež bylo pro komunistickou a socialistickou ideologii významným tématem. Celek muzea, jednotlivé expozice a sbírky jsou pak výborným dokladem proměn historické paměti. Zaniklé muzeum poukazuje na proměny interpretací jednotlivých historických událostí, postav a období nejen v různých politických režimech, ale i působením vývoje společnosti, státu a kultury.

Registrace na seminář

Program

9:00 – 9:30

Muzeum, ideologie, dějiny KSČ, práce, vzdělávání (Kamil Činátl)

Proč využívat zaniklé muzeum ve výuce moderních dějin? Jaká témata z kurikula lze pomocí artefaktů ze sbírky MDH naplnit?

9:30 – 10:00

Muzeum dělnického hnutí a jeho sbírky (Jolana Tothová, David Majtenyi, Národní muzeum)

Představení sbírky, její historie a badatelského potenciálu.

10:00 – 10:15 Přestávka na kávu

10:15 – 11:45

Workshop: Socialistický realismus a ideologický jazyk (Tereza Arndt, Bohumil Melichar, Čeněk Pýcha)

Ve fondu muzea dělnického hnutí se nachází mnoho děl, jež vznikla ve stylu tzv. socialistického realismu. Účastníci workshopu budou hledat cesty, jak tuto sbírku využít ve výuce. Socialistický realismus otevírá především okno myšlenkového světa a oficiální ideologie státního socialismu. V některých výjevech lze mluvit také o politickém náboženství. Tématy pro výuku tak budou analýza dobové ideologie, zvyšování narativních kompetencí žáků, práce s vizuální gramotností.

11:45 – 12:15 Přestávka na občerstvení

12:15 – 13:00

Workshop: Socialismus ve veřejném prostoru (Čeněk Pýcha)

Workshop se zaměří na práci s plastikami a dalšími uměleckými díly ve veřejném prostoru, jež odráží ideový svět státního socialismu. V rámci workshopu bude testována metodika využití “z piedestalu sňatých památníků” pro výuku soudobých dějin.

13:00 – 14:00

Workshop: Práce a její reprezentace (Jaroslav Pinkas)

Workshop se zaměří na analýzu filmových obrazů práce a proměn těchto reprezentací v průběhu 20. století. “socialistické” obrazy práce z 50. a 70. let 20. století budou komparovány se staršími i mladšími obrazy, které vznikly v jiných politických kontextech. Široká časová perspektiva analyzovaných materiálů rozvíjí časové vědomí žáků a umožňuje jim uvědomit si specifika stalinistických i normalizačních konceptů filmových a televizních obrazů.

14:00 – 15:00

Závěr: Další perspektivy tématu, muzeum a vzdělávání (Kamil Činátl)

Seminář je akreditován MŠMT v systému DVPP pod č.j. 24461/2018-2-829.