Soudobé dějiny ve škole: divadlo, paměť a minulost

  • Termín: 28. 02. 2020, 09:30
  • Místo konání: studiová scéna Na Půdě Jihočeského divadla, Dr. Stejskala 424 / 19, České Budějovice

Stále více divadelních tvůrců má ambici vypovídat o nedávné české minulosti. Lze tato umělecká zpracování zkušenosti s komunismem začlenit i do školní výuky dějepisu? Cílem semináře je představit materiály a přístupy k dramatu ve škole a společně budeme také rozvíjet téma spolupráce mezi divadlem a školou. V rámci semináře představíme výukové pomůcky a možné způsoby, jak přistupovat k různým divadelním žánrům.

Seminář vzniká ve spolupráci Ústavu pro studium totalitních režimů a Ateliéru 3D Jihočeského divadla a je pořádán v rámci cyklu DĚJINY – DIVADLO – ŠKOLA.

Seminář je zdarma a je akreditován MŠMT v systému DVPP pod č. j. 27380/2019-1-942.

Zájemce prosíme o registraci do 21. února 2020 na atelier@jihoceskedivadlo.cz.

Program

9:30 – 10:30 Divadlo ve škole a ve společnosti

V první části semináře se zaměříme na kontext, do kterého seminář i divadelní představení o minulosti vstupují. Jak se mluví o komunismu ve veřejném prostoru a jak ve škole? Co chceme, aby si žáci z výuky odnesli? Co to znamená, když říkáme, že „společnost vzpomíná“? Dotkneme se také možností a limitů spolupráce divadla a školy.

10:30 – 10:45 Přestávka na kávu

10:45 – 12:30 Minulost – škola – divadlo

Jak využít divadelní představení ve třídě? V této části semináře se budeme soustředit především na způsob reflexe divadelních představení ve školní třídě. Skrze připravené materiály budeme pracovat s tématy kulturní paměti a (subjektivním) vzpomínáním. Kromě diskuse nad možnostmi využití divadla se zaměříme na principy historického vzdělávání.

12:30 – 13:30 Oběd

13:30 – 15:00 Scénologie – veřejný prostor jako jeviště

Odpolední část semináře bude zaměřena na uplatňování „scénologických metod“ na specifická místa v Českých Budějovicích. Scénologie je obor zabývající se scénováním a divadelností, které lze vztáhnout i mimo prostor divadla. Budeme se zabývat konkrétními místy a jejich mapováním, významy, které se k nim váží, a pamětí míst ve výuce.

15:00 – 16:00 Závěr

Závěr věnujeme shrnutí předchozí práce, dotazům a diskusi.