Uspořádali jsme webinář Filmové obrazy příslušníků SNB

  • Termín: 19. 02. 2021, 10:00
  • Místo konání: online

Vzdělávací aplikace Filmové obrazy příslušníků SNB nabízí učitelkám a učitelům možnost využít filmové ukázky týkající se činnosti Sboru národní bezpečnosti, které vznikly v období před a zvláště po 17. listopadu 1989 (včetně jednoho záznamu přímo z tohoto dne). Lektor Petr Sedlák aplikaci představí a ukáže, jak ji prakticky využít jako knihovnu, ve které si pedagog ukázky vybírá podle svého uvážení, nebo jako dílnu, ve které s žáky společně rozebírá ukázky s pomocí doporučených postupů v souladu s pojetím badatelské výuky.

Webinář lze zhlédnout ze záznamu na našem YouTube kanále zde.