Zveme učitele dějepisu na seminář „Jak sestavit test o roce 1989“

  • Termín: 25. 10. 2019, 09:00
  • Místo konání: Ústav pro studium totalitních režimů, nám. Winstona Churchilla 1800/2, Praha 3

Seminář je zaměřen na metody hodnocení historických znalostí, které jsou představeny na příkladu výuky o roce 1989. S otázkou, jak hodnotit, úzce souvisí otázka, co učit. Jaká témata vybrat i s ohledem na generační zkušenost, jak neudělat z výročí sametové revoluce oficiální událost podobnou komunistickým rituálům? Jak téma otevřít, aby nebylo pouze oslavou, ale obsahovalo i otevřenou otázku k řešení?

Seminář je akreditován MŠMT v systému DVPP pod č.j. 15570/2019-1-696.

Zájemce prosíme, aby se registrovali prostřednictvím registračního formuláře.

Program

9:00 – 9:45 Úvodní blok: Jak může vypadat hodnocení ve výuce?

V prvním bloku připomeneme tradiční pojetí hodnocení žáků ve výuce a vyzveme účastníky semináře, aby se podělili o vlastní zkušenost s různými druhy hodnocení. Představíme, jak v tomto ohledu může seminář přinést inspiraci k využití evaluačních nástrojů na příkladu aktuálního tématu (17. listopad).

9:45 – 10:30 Výběr modelových evaluačních nástrojů 

Na modelovém příkladu učitele demonstrujeme možnosti výběru hodnocení, které má k dispozici, přijde-li na evaluaci jeho výuky o 17. listopadu.

10:30 – 10:45 Pauza na kávu

10:45 – 11:30  Jak učit o 17. listopadu?

V tomto bloku budou představeny jednotlivé vyučovací lekce, které jsme vypracovali pro účely semináře. Představíme různé přístupy, které se nabízejí v souvislosti s tématem.

11:30 – 12:30 Evaluační nástroje v dějepisné výuce o 17. listopadu I

Další blok bude založen na samostatné práci ve skupinách. Účastníci budou pracovat s modelovými lekcemi o 17. listopadu a navrhnou jako jejich součást optimální evaluaci.

12:30 – 13:00 Pauza na občerstvení

13:00 – 14:30 Evaluační nástroje v dějepisné výuce o 17. listopadu II

V závěrečném bloku se pozornost přesune k prezentaci vypracovaných evaluačních nástrojů k jednotlivým výukovým lekcím a jejich reflexi v rámci společné diskuze.

14:30 – 15:00 Shrnutí, evaluace

Lektoři:

Mgr. Jaroslav Pinkas, Ph.D.

Mgr. Petr Sedlák, Ph.D.

Mgr. Petr Sokol

Mgr. Václav Sixta