Zveme učitele dějepisu na seminář „Zaniklé muzeum. Práce s ideologií ve vzdělávání“

  • Termín: Od 24. 05. 2019, 10:00 do 24. 05. 2019, 16:00
  • Místo konání: Národní muzeum - Historické muzeum, Ústřední depozitář Terezín, P. Holého 78, 411 55 Terezín

Seminář se zaměří na využití specifické muzejní sbírky ve výuce dějepisu a dalších společenskovědních předmětů. Sbírka Muzea dělnického hnutí, jež se skládá především z fondů zaniklých muzeí Klementa Gottwalda a V. I. Lenina, skýtá příležitost pro výuku několika témat. Artefakty a prameny ve sbírce nesou především ideologický a dobově podmíněný výklad dějin. Práce s prameny a artefakty může vést ke zvyšování kompetencí v oblasti analýzy a interpretace ideologie, ale obecně i k rozvíjení kritického myšlení a historické gramotnosti. Součástí semináře bude seznámení se se sbírkou a některými sbírkovými předměty.

Program semináře

10.00 – 11.00 Úvod: Sbírka Muzea dělnického hnutí

11.00 – 12.15 Seznámení se s vybranými artefakty

12.15 – 12.45 Přestávka na občerstvení

12.45 – 13.45 Workshop: Práce s artefakty v kontextu výstav a vzdělávání

13.45 – 14.10 Případová studie: Výstava dějin revolučních bojů

14.10 – 14.20 Přestávka

14.20 – 15.20 Prezentace a diskuze

15.20 – 16.00 Závěr: Další perspektivy práce se sbírkou MDH 

Seminář povedou pracovníci Národního muzea a Ústavu pro studium totalitních režimů. Workshop probíhá v rámci projektu NAKI II Muzeum dělnického hnutí v 21. století (DG18P02OVV045).

Seminář je akreditován MŠMT v systému DVPP pod č.j. 24461/2018-2-829.

Registrace na seminář