Zveme učitele dějepisu na seminář o třetím odboji

  • Termín: 23. 02. 2018, 09:00
  • Místo konání: Hadovka Office Park, Evropská 2590/33c, 16000 Praha 6

Seminář pro učitele dějepisu a občanské výchovy je zaměřen na fenomén protikomunistické rezistence na počátku 50. let. Na konkrétním případu organizace Světlana budeme ilustrovat, co byl protikomunistický odboj, resp. co o něm můžeme dnes říci a jak se proměňoval jeho obraz. Budeme prezentovat sety pramenů, které představí základní protagonisty příběhu a zároveň ilustrují proměny vyprávění o Světlaně od doby jejího vzniku až do současnosti.

  • Jak naložit s fenoménem třetího odboje ve škole?
  • Co byla organizace Světlana?
  • Jak pracovat s historickými prameny ve výuce?​

Registrace na http://www.dejepis21.cz/seminare

Program:

9.00 – 9.15

Úvod a představení výstavy “Případ Světlana. Proměny obrazu třetího odboje” / Jaroslav Pinkas, Zdeněk Homola

9.15 – 10.00: Rezistence ve 40. a 50. letech / Luboš Kokeš, Vojtěch Ripka, Jaroslav Pinkas

Kořeny Světlany tkvěly v protinacistickém odboji. Jaká byla specifika partyzánského hnutí na severovýchodní Moravě, jaká byla jeho politická identita? Jak lze využít filmové obrazy partyzánů? Jaké koncepty rezistence dnes v sociálních vědách převažují?

10.00 – 10.20: Světlana: její struktura a vztahy jednotlivých skupin / Zdeněk Homola

Přes snahy o vytvoření společného velení, se o Světlaně nedá hovořit jako o centrálně řízené organizaci. Některé “podskupiny” infiltrovala Státní bezpečnost, jiné ale zůstávaly mimo její kontrolu.

10.20 – 10.35: Přestávka na kávu

10.35 – 11.15: Druhý život Světlany / Libor Svoboda

Od konce 60. let 20. století se příběhu Světlany zmocňují ideologové a propagandisté režimu a vytvářejí své vlastní verze toho, co znamenala.

11.15 – 13.00: Workshop: Světlana v pramenech

Důležitou zásadou historického vzdělávání představuje práce s prameny. V případě Světlany máme k dispozici řadu dokumentů z produkce StB od konce 40. do konce 60. let, řadu novinových článků, literárních a filmových zpracování.

13.00 – 13.30: Přestávka na oběd

13.30 – 14.30: Panelová diskuse: Třetí odboj z různých perspektiv

Diskuze představí perspektivy historiků, archivářů, didaktiků.

14.30 – 15.00: Shrnutí, evaluace

Seminář je akreditován MŠMT v systému DVPP (Odboj a odpor proti komunistickému režimu) a je zdarma.

Seminář navazuje na stejnojmennou výstavu, která je až do 15. dubna 2018 k vidění ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm.