Zveme učitele a učitelky dějepisu na 13. ročník letní školy

  • Termín: Od 23. 08. 2022 do 24. 08. 2022
  • Místo konání: Centrum současného umění DOX, Poupětova 1, Praha 7

Zveme na letní školu zaměřenou na příčiny a důsledky v historickém vzdělávání. V sérii přednášek, workshopů a diskusí se budeme věnovat tomu, jak vést žáky a studenty k rozpoznávání příčin a důsledků v minulosti, ke schopnosti promýšlet jejich význam a k uvědomění si jejich plurality. Dokážete vyjmenovat všechny příčiny druhé světové války? Mohli jim rozumět tehdejší Evropané a Evropanky? Jak vyprávět dějiny jako příběh s otevřeným koncem? Lze do vztahů příčin a následků zahrnout i životní prostředí? Nejen těmito otázkami se budeme zabývat během práce s rozmanitými vzdělávacími pomůckami, na workshopech s hosty a během společných diskusí.

Kapacita letní školy je naplněna, dále se lze hlásit jako náhradník/náhradnice. Budeme Vás kontaktovat o případném uvolnění místa.

PROGRAM

REGISTRACE PRO NÁHRADNÍKY

WEB LETNÍ ŠKOLY

Letní škola je zdarma a je akreditována MŠMT v systému DVPP.