Historická dílna: 1968 v Českém Krumlově

  • Termín: 23. 03. 2018, 09:30
  • Místo konání: Gymnázium Český Krumlov, Chvalšinská 112

Události československého roku 1968 představují kanonické téma nejen školního dějepisu. Je jasné, že o pražském jaru by se mělo učit. Vládne však stejná shoda na úrovni použitých metod a pramenů? Vyprávíme ve školách jeden příběh roku 1968, nebo se naše výklady liší?

Seminář nabídne několik pramenných sond, s jejichž pomocí lze ve školním prostředí a v interakci s žáky utvářet příběhy roku 1968. Zaměří se též na prameny regionální, jihočeské provenience. Návazně se pokusí o reflexi možných způsobů vyprávění o roce 1968 v kontextu historického vzdělávání.

Zájemce prosíme o registrace zde.

Program

9:30 – 10:00   Jak učíme o roce 1968?

Budeme krátce sdílet zkušenosti z výuky pražského jara a pokusíme se o reflexi mediálních obrazů dějepisu a znalostí žáků o roce 1968. Můžeme využít pořad ČT 168 hodin z 19. 11. 2017: (http://www.ceskatelevize.cz/porady/10117034229-168-hodin/217452801101119/)

10:00 – 11:00   Rok 1968 perspektivou školních pramenů

Workshop s různorodými dokumenty školní provenience (školní kroniky, učebnice, fotografie) se zaměří na reflexi událostí let 1968-1969 v prostředí školy. Výběr pramenů se zaměřuje na jihočeský region.

11:00 – 11:30   Volná diskuze, pauza na kávu a drobné občerstvení

11:30 – 12:30   Práce s textovými prameny v digitálním prostředí HistoryLab.cz

Zaměříme se na srovnání dvou významných dokumentů českých soudobých dějin: 2000 slov a Charty 77. Otestujeme si, zda mohou digitální technologie posílit ochotu žáků číst a analyzovat texty.

12:30 – 13:15   Využití historické fotografie při výuce o roce 1968

Jak koncipovat badatelsky orientovanou výuku, která staví žáky do role historiků pátrajících po stopách minulosti? Zamyslíme se nad tím, zda může práce s prameny ve škole fungovat a jaké výsledky přináší.

13:15 – 13:30   Závěrečná diskuze, předání certifikátů

Historická dílna je zdarma a je akreditována MŠMT v systému DVPP pod č.j. 6038/2017-1-490.