Zveme učitele dějepisu na seminář „Soudobé dějiny v krajině i ve škole“

  • Termín: 06. 10. 2021, 10:00
  • Místo konání: Areál Rudé věže smrti ve Vykmanově

Rudá věž smrti ve Vykmanově, původně součást komplexu dolů a táborů určených k těžbě uranové rudy, je dnes národní kulturní památkou i součástí hornického regionu Erzgebirge/Krušnohoří, který byl v roce 2019 zapsán na seznam světového dědictví UNESCO. Jak místo a dějiny s ním spojené zprostředkovat žákům během školního dějepisu? Jak probíhá proces jeho zpřístupňování veřejnosti? A jaké místo má na mapě regionálních i celorepublikových míst paměti? Těmto otázkám se budeme věnovat během semináře, který proběhne přímo ve Vykmanově. Součástí semináře bude komentovaná prohlídka místa a představení vzdělávacích materiálů k tomuto tématu.

Možnosti dopravy:

ÚSTR nabízí možnost autobusové dopravy zdarma z Prahy (cca před 8. hodinou) s možnými zastávkami v Karlových Varech nebo Chomutově (dle zájmu).

Při registraci prosím uveďte způsob dopravy (ÚSTR autobus, vlastní doprava).

Část semináře bude probíhat ve venkovním prostředí.

REGISTRACE

Seminář je zdarma a je akreditován MŠMT v systému DVPP pod č.j. 27380/2019-1-942.