Lidská práva ve výuce – jak pracovat s postoji žáků?

  • Termín: 08. 06. 2018, 09:00
  • Místo konání: Hadovka Office Park, Evropská 2590/33c, 16000 Praha 6
  • Jak učit o lidských právech v dějepise a jak ve výchově k občanství?
  • Jaká témata, programy a materiály pomáhají formovat hodnoty žáků a studentů?

Seminář se věnuje různým přístupům k tématu lidských práv ve výuce. Jak učit o lidských právech v dějepise a jak ve výchově k občanství? Jaká témata, programy a materiály pomáhají formovat hodnoty žáků a studentů? V rámci semináře nejen nabídneme konkrétní metodické materiály, které umožňují současná témata zařadit do různých výukových předmětů, ale také otevřeme diskuzi nad výsledky výzkumu, jenž se zabýval tím, jak může škola pozitivně formovat hodnoty žáků a studentů. Zkušenosti s tím, jak konkrétně lze pracovat s tématy, jako jsou migrace, genocida, právo na práci atp., s námi budou sdílet zástupci organizací, které se těmito tématy ve výuce dlouhodobě zabývají.

Zájemce prosíme o registraci zde.