Distanční seminář HistoryLab: práce s prameny v historickém vzdělávání

  • Termín: Od 04. 02. 2021 do 25. 02. 2021
  • Místo konání: online

Zaujala vás aplikace HistoryLab a rádi byste si tuto digitální dílnu pro práci s prameny ve výuce dějepisu vyzkoušeli? Zajímá vás, jak naplno využít její potenciál a jak dávat žákům zpětnou vazbu na práci s prameny? Nabízíme distanční seminář, který vás v několika lekcích s aplikací seznámí.

Během semináře se budeme zabývat tím, jak vybrat vhodné cvičení, jak ho žákům zadat a jak pracovat s výsledky. Součástí semináře bude jak metodická podpora, tak praktická část zahrnující práci s aplikací a v neposlední řadě také sdílení zkušeností s ostatními účastníky a účastnicemi kurzu. Seminář je určen především pro začínající uživatele HistoryLabu.

Kapacita semináře je naplněna, děkujeme za zájem!

Program

4. února Úvodní setkání účastníků 15:00–15:45

Úvodní online setkání bude sloužit ke sdílení očekávání od kurzu, představení harmonogramu a vyjasnění případných dotazů ze strany účastníků.

8. – 12. února: Individuální práce s aplikací HistoryLab a příprava zadání pro žáky

Lektoři budou k dispozici během konzultačních hodin ve čtvrtek 11. února od 17:00 do 18:00, případně dle individuální domluvy. Konzultace bude probíhat přes odkaz na Google Meet.

15. února – 19. února: Hodnocení žákovské práce – individuální část

V této části se zaměříme na metodickou podporu v oblasti hodnocení žákovské práce v HistoryLabu. Její součástí bude i práce s anonymizovanými výsledky vašich žáků. Co lze považovat za dostatečný výkon při analýze a interpretaci historického pramene?

Lektoři budou k dispozici během konzultačních hodin ve čtvrtek 18. února od 17:00 do 18:00, případně dle individuální domluvy. Konzultace budou probíhat přes stejný odkaz na Google Meet.

25. února Závěrečné společné setkání 15:00–16:30

V rámci závěrečného online setkání se ohlédneme zpět za zkušenostmi z celého kurzu a podíváme se na nejdůležitější momenty práce s HistoryLabem. Setkání se uskuteční přes Google Meet.

Seminář je zdarma a je akreditován MŠMT pod č.j. 833/2019-2-182.

Aplikace Historylab je vyvíjena v rámci projektu „Historylab: využití technologií k rozvoji historické gramotnosti“ č. TL01000046, řešeného s finanční podporou Technologické agentury ČR.