Historiana – hřiště pro žáky i učitele – odloženo

  • Termín: 04. 12. 2020, 09:00
  • Místo konání: Ústav pro studium totalitních režimů, nám. Winstona Churchilla 1800/2, Praha 3

Kde získat podporu pro zapojení práce s prameny ve výuce dějepisu? Seminář nabídne vhled do způsobu práce s pramennými sadami a konkrétními nástroji pro sestavení on-line lekcí v prostředí Historiana. Seminář též představí způsob, jakým využít poznatky ve vlastní praxi, ať už přímo v systému Historiana v on-line prostředí, nebo nepřímo “offline” při zapojení pramenů a analytické práce s nimi do výuky. Kurz připravujeme s pedagogy, kteří se v posledních letech podíleli na vývoji Historiany.

Seminář je akreditován MŠMT v systému DVPP pod č. j. 32371/2020-2-852.

REGISTRACE