Dějiny na fotografii. Dějiny v textu… zveme učitele dějepisu na seminář v Krnově

  • Termín: 16. 10. 2019, 12:00
  • Místo konání: Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Jiráskova 841/1a, 794 01, Krnov

Práce s historickými fotografiemi v dějepise je jednou z cest, jak zvýšit zájem žáků o výuku. Dobře zvolené snímky mohou posloužit k rozvoji analytických dovedností a díky jejich přístupnosti je lze rovněž účelně propojovat s dalšími typy médií, např. dobovými texty. Seminář seznámí učitele s aplikací HistoryLab.cz, která funguje jako digitální dílna pro práci s prameny. Prostřednictvím vybraných témat z dramatického období českých válečných a těsně poválečných dějin (1938–1945) si účastníci osvojí možnosti a postupy, jak texty a fotografie účinně využít ve výuce a jak aplikaci HistoryLab.cz používat ve školním prostředí.

Seminář je zdarma a je akreditován MŠMT v systému DVPP pod č.j. 833/2019-2-182.

Zájemce prosíme, aby se registrovali prostřednictvím registračního formuláře.

Program semináře:

12:00 – 12:45 Jak pracujeme s fotografiemi a historickými texty ve výuce? Reflexe vlastní pedagogické praxe a sdílení zkušeností (Michal Kurz, ÚSTR)

12:45 – 13:30 Modelová hodina s využitím HistoryLabu – cvičení Proč byli vysídleni? (Lenka Řezáčová, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola Krnov)

13:30 – 13:50 Pauza na občerstvení

13:50 – 14:25 Diskuze nad modelovou hodinou, prezentace výsledků z testování cvičení Proč byli vysídleni? (Michal Kurz, Lenka Řezáčová)

14:25 – 15:05 Jak pracovat s fotografiemi a texty ve výuce? Seznámení s metodikou práce a s aplikací HistoryLab (Michal Kurz)

15:05 – 15:45 Proměny obce Horní Vysoké – praktické cvičení s fotografií v HistoryLabu (Michal Kurz)

15:45 – 16:25 Proč řešit židovskou otázku? – praktické cvičení s textem v HistoryLabu (Michal Kurz)

16:25 – 16:40 Pauza na kávu

16:40 – 17:00 Proč pracovat s fotografiemi a texty ve výuce? Promýšlení vzdělávacích cílů, zkušenosti z testování HistoryLabu, shrnutí závěrů ze semináře a diskuze (Michal Kurz, Lenka Řezáčová)

Změna programu vyhrazena.